Markanvisningar

En markanvisning är en överrenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde.

Om kommunen och byggherren kommer överrens om formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna.

Varje markanvisning som görs ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024 kl. 08.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: