Störande fåglar

Fåglar som exempelvis måsar och kajor är ett naturligt inslag i Bollnäs kommun. Ibland kan fåglars närvaro uppfattas som ett problem. Om du störs av fåglar vill vi dela med oss av några tips.

 • Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.
 • Placera ett plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.
 • Placera smala stående strån med piggar med knopp där fåglar brukar sitta. Tänk på att de inte ska vara så vassa att fåglarna kan ta skada. Spikar med huvudet uppåt fungerar.
 • Sätt upp roterande skyltar, skärmar med störande reflexer/färger/speglar. CD-skivor fungerar ofta bra.
 • Sätt upp två tefatsstora skivor i material som tål fukt och måla dem som stora ögon med svart pupill. Sätt upp på en stav eller häng dem intill varandra så att de syns från fåglarnas sittplatser.
 • Placera ut en trädgårdsprydnad/modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.
 • Använd ljudeffekter. Koppla in en radio och använd timer så att ljud spelas upp oregelbundet. Mest effektiva ljud är varningsskrik från en fågel i fara av samma art som den du vill skrämma bort. Tänk på att ljudnivån inte ska störa dina grannar.
 • Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.
 • Sätt upp uvbulvaner. De kan hjälpa men blir ofta snabbt nonchalerade och ibland attackerade av fåglar som ska skrämmas. Uvbulvaner som snurrar och har ett byte i klorna sägs vara mest effektiva.

Om du vill bli av med fåglarna är det självklart att du inte kan mata fåglarna men se även till att du inte matar dem av misstag.

 • Ställ inte ut soppåsen
 • ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem
 • plocka upp fallfrukt
 • ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om
 • lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter
 • ta in hundens tuggben
 • se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.

Rörliga skrämselanordningar har bäst effekt

Eftersom fåglarna ofta utmanar sina hot lär de sig hur farliga skrämselanordningarna är. Fasta skrämselanordningar fungerar därför oftast bara en kort tid. Rörliga skrämselanordningar och ljudeffekter kan vara mer effektiva.

När har åtgärderna bäst effekt?

Hinder och skrämselanordningar bör monteras innan häckningen börjar, före månadsskiftet mars/april. Ju närmare häckningen desto mer sannolikt att fåglarna väljer en annan plats att häcka på. Långt inpå häckningen hävdar fåglarna däremot sin plats.

Blockera håligheter i fasader

Kontrollera regelbundet att tak och håligheter i byggnader inte har blivit boplatser. Gör detta före april och fortsätt varannan vecka in i juli. Du kan förebygga att fåglar bygger bon genom att täcka för håligheter i takstolar och skorstenar med nät.

Jakt av fåglar och borttagning av bon

Alla vilda däggdjur, fåglar, bon och ägg är fredade i Sverige. Det är förbjudet att flytta levande vilda djur och deras ägg. Därför rekommenderar Bollnäs kommun i första hand att du som störs av fåglar tar till åtgärder som hindrar eller skrämmer bort fåglarna. Om de inte hjälper har du som tomt-, mark eller anläggningsägare, möjlighet att använda skyddsjakt i form av att riva bon enligt följande regler i jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bilaga 4. För skyddsjakt krävs tillstånd, ansökan görs hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förbjudet att skjuta i bebyggda områden

Det är förbjudet att använda skjutvapen inom bebyggda eller detaljplanelagda områden. Det gäller trots innehav av vapenlicens eller jägarexamen. Därför finns kommunjägare med särskilt tillstånd.

Vad kan du göra om du hyr din bostad?

Det är bostadsbolaget du bor hos, som har ansvar för att förebygga störning från fåglar inom sin fastighet. Kontakta dem om du störs av fåglar. Samma sak gäller om du bor i en bostadsrätt.

Om du störs av fåglar på andra platser än där du har din bostad är du välkommen att skicka in en synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till oss på Bollnäs kommun.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 14.06

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: