Båten och hamnen

Det är viktigt att värna om människors och djurs hälsa samt naturens välmående. Färg till båten kan innehålla kemiska ämnen som inte är bra för varken människor, djur eller naturen. Det är därför viktigt att tänka på exempelvis vilken färg som används till båten.

Biocider är ett exempel på innehåll i färg som inte är bra för vattenlevande organismer. Ditt val är därför viktigt! Om du exempelvis väljer en bottenfärg utan biocider så kan du minska påverkan på människor, djur och natur.

När du underhåller båten och exempelvis tar bort gammal färg så ska detta inte göras så att färgen hamnar i naturen. Underhåll därför båten på en anpassad anläggning.

Du behöver även tänka på att all färg till båtar inte är tillåten att använda överallt. Det kan finnas begränsningar för vilken färg som får användas vart. Du behöver därför kolla upp om exempelvis färgen som du tänker använda är godkänd att användas i exempelvis Östersjön eller i den insjö där du har din båt. Om du använder en otillåten färg kan detta leda till konsekvenser då detta enligt miljöbalken är förbjudet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 09.39

Sidfot