Lokalt ledd utveckling - Leader

Genom arbetet med Leader (Lokalt ledd utveckling) vill Utveckling Hälsingebygden skapa möjligheter till samarbete, utbyte av erfarenheter och möten mellan människor. Under åren 2023-2027 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling.

Föreningen Utveckling Hälsingebygden är en ideell förening som bildades 2016. Föreningen har som ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för föreningslivet, organisationer och myndigheter i Leaderområdet Hälsingebygden. Föreningen ska arbeta för en bred finansiering av såväl interna som externa projekt.

Utveckling Hälsingebygdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. Föreningen ska stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.

Läs mer om strategin för 2023-2027 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att de som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till olika projekt. Det handlar om att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område, ett så kallat underifrånperspektiv.

Läs mer om hur din organisation eller förening kan söka ett projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden.

Leader Hälsingebygdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2023 kl. 16.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: