Vägsamfälligheter

Den största delen av Sveriges vägnät utgörs av enskilda vägar. De som har ansvar för enskilda vägar kallas väghållare och är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om vad du kan söka för underhållsbidrag och information om hur du som väghållare ska gå tillväga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2023 kl. 07.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: