Årets händelser

Konstgräsplan för fotboll med en kona.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas kommunens 2023.

Ett urval av händelser under året 2023

 • Omvärldens oro har påverkat ekonomin med höjda räntor, inflation och ökade kostnader.
 • En utvecklingsplan för kommunens ekonomi har tagits fram för perioden 2024–2027.
 • Säkerhetsläget är fortsatt skärpt, med ökade hot och aktivt arbete inom Bollnäs kommun för att hantera säkerhetsfrågor.
 • Under 2023 har det startats 124 nya företag. Vid årsskiftet 2024 fanns det 3246 aktiva verksamheter i Bollnäs kommun.
 • En ny modell för kvalitets- och målstyrning med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet har tagits fram. Styrmodellen bygger på kvalitetsstyrning och hållbarhetsfokus i
  enlighet med Agenda 2030.
 • Byggnationen av nya Renshammarskolan har fortgått enligt plan under året.
 • En ny konstgräsplan på Sävstaås IP har färdigställts.
 • Byggnationen av ett nytt avloppsreningsverk i Rengsjö har startat.
 • En förstudie har påbörjats för investeringsprojektet Bollnäs simhall.
 • Under 2023 har frågan om bättre kollektivtrafik till Häggesta prioriterats.
 • Även ett större förbättringsarbete kopplat till väg 83 är under genomförande.
 • Planering för framtiden inkluderar antagande av detalj- och översiktsplaner.
 • Ökat samarbete mellan olika förvaltningar och kommuner är en framgångsfaktor.
 • Kulturutbudet fortsätter att vara omfattande och välbesökt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: