Kommunens utveckling

Asfalterad bilväg i naturen.

Den här sidan är en del i kortversionen av Bollnäs kommuns årsredovisning för 2023. Här sammanfattas kommunens utveckling.

Under de kommande åren kommer kommunen att möte ekonomiska utmaningar på grund av påverkan från faktorer såsom kriget i Ukraina, inflationen och stigande räntor och löner.

Det förväntade ökningen av skatteunderlaget förväntas inte hålla jämna steg med inflationen, vilket leder till minskade resurser för kommunens verksamheter. Effektiviseringar och nya arbetssätt blir nödvändiga för att hantera kostnadspressen.

Pensionskostnaderna förväntas minska från 2025 om inflationen normaliseras.

Säkerhets- och skyddsarbetet intensifieras, särskilt inom områden som informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Demografiskt sett fortsätter andelen äldre att öka, vilket ökar behovet av hemtjänst och platser inom särskilt boende.

Klimat- och miljöarbete samt grön omställning fortsätter vara en fokus, med insatser för hållbara inköp och verksamhetsutveckling.

På tillväxt- och attraktivitetsfronten pågår arbetet med att locka nya invånare med utveckling av tomter, detaljplaner och bostäder. Fokus ligger även på att förbättra infrastrukturen för kollektivtrafik och genomfartstrafik.

Kompetensförsörjning utgör en utmaning, där ett starkt arbetsgivarvarumärke är avgörande.

I sammanhanget är prioriterade områden förutom kärnverksamheten även säkerhet och skydd, demografi, klimat och miljö, samt tillväxt och attraktivitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 kl. 13.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: