Överklaga beslut

Det finns två olika typer av överklaganden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. Vilken typ du ska använda dig av beror på vilken instans som tagit beslutet och hur du berörs av detta.

När det gäller beslut i individuella ärenden, exempelvis avslag på en ansökan om bygglov eller bistånd, så överklagar du det genom så kallat förvaltningsbesvär.

Hur du gör en sådan överklagan och vart du ska skicka den finns beskrivet i ditt beslut, i besvärshänvisningen.

Du måste överklaga beslutet skriftligen inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Ange alltid vilket beslut du vill överklaga, ditt namn och din adress. Det är bara den som beslutet angår som kan överklaga.

Kommunen prövar sedan om överklagan har kommit in i rätt tid och sänder ditt överklagande vidare till den instans som ska pröva beslutet.

Om du anser att kommunen fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag, kan du överklaga det till Förvaltningsrätten genom en laglighetsprövning. Förvaltningsrätten prövar då lagligheten av beslutet, inte om det är lämpligt eller skäligt.

För att få överklaga genom laglighetsprövning måste du vara kommunmedlem.

Kommunmedlem är den som är:

  • folkbokförd i kommunen,
  • äger fast egendom i kommunen
  • eller ska betala kommunalskatt där.

En laglighetsprövning lämnas in skriftligen till Förvaltningsrätten i Falun, Förvaltningsrätten i Falun (domstol.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., inom tre veckor från den dagen som beslutet meddelats på kommunens officiella anslagstavla, Ciceron Anslagstavla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (bollnas.se). Ange alltid vilket beslut du vill överklaga, ditt namn och din adress.

Om förvaltningsrätten bifaller överklagan får beslutet bara upphävas, inte ersättas av ett nytt beslut.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024 kl. 17.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: