Avtalsföreningar - kultur

Bollnäs kommun har idag avtal med tolv kulturföreningar. Dessa bidrar till ett rikt kulturutbud samt breddar och förstärker kulturnämndens kärnverksamheter.

Kulturnämndens avtalsföreningar

Kulturföreningar inom Bollnäs kommun har möjlighet att ansöka om att få ett avtal med Kulturnämnden.

Ansökningsperioden för 2020-2023 var den 28 maj 2019. Kulturnämnden fattade beslut vid sammanträdet den 17 oktober.

Nya riktlinjer

Kulturnämnden tog fram nya riktlinjer för bidrag till kommunens avtalsföreningar hösten 2018. De nya riktlinjerna skapar förutsättningar för kulturnämnden att fortsätta skapa ett professionellt och rikt kulturutbud i Bollnäs kommun.

Inför kommande samarbetsavtal med kulturföreningar från och med 2020 förlängs perioden från tre till fyra år. Avtalsföreningar förväntas leverera överenskommet kulturutbud under hela avtalsperioden. Storleken på bidragen sätts i relation till det förväntade utbud som föreningen genomför.

Kulturnämndens mål

Kulturnämndens övergripande mål ligger till grund för prioriteringen av vilka föreningar som blir avtalsföreningar till Kulturnämnden. De nya målen beslutades i maj 2019. Målen ska spegla en gemensam viljeinriktning för kulturfrågorna inom Bollnäs kommun.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2023 kl. 13.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot