Avtalsföreningar - kultur

Bollnäs kommun har idag avtal med tolv kulturföreningar. Dessa bidrar till ett rikt kulturutbud samt breddar och förstärker kulturnämndens kärnverksamheter.

Kulturnämndens avtalsföreningar

De här föreningarna har kulturenheten tecknat avtal om kulturutbud för perioden 2024–2027:

 • Arbrå Hemslöjdsförening
 • Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening
 • Södra Hälsinglands Orkesterförening
 • Bollnäs Ungdomsorkester
 • Bollnäs Blås
 • Bollnäs Jazz Club
 • Kilafors Kammarmusikförening
 • GE-klaven
 • Dansoteket
 • Bollnäs Filmklubb
 • Kilafors Biografförening
 • Kilafors Teaterförening
 • Bollnäs Amatörteaterförening
 • Bollnäs Riksteaterförening
 • Föreningen Hälsingehambon
 • Forskarföreningen Släkt och Bygd

Kulturföreningar inom Bollnäs kommun har möjlighet att ansöka om att få ett avtal med Kulturnämnden.

Ansökningsperioden för kulturföreningar inom Bollnäs kommun för perioden 2024-2027 är nu klar. Sista dag för ansökan var 31 augusti 2023.

Ansök via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya riktlinjer

Kulturnämndens riktlinjer ska skapa förutsättningar för kulturnämnden att fortsätta skapa ett professionellt och rikt kulturutbud i Bollnäs kommun.

Samarbetsavtalet med kulturföreningargäller i fyra år. Avtalsföreningar förväntas leverera överenskommet kulturutbud under hela avtalsperioden. Storleken på bidragen sätts i relation till det förväntade utbud som föreningen genomför.

Kulturnämndens mål

Kulturnämndens övergripande mål ligger till grund för prioriteringen av vilka föreningar som blir avtalsföreningar till Kulturnämnden. De nya målen beslutades i maj 2019. Målen ska spegla en gemensam viljeinriktning för kulturfrågorna inom Bollnäs kommun.

Kulturnämndens övergripande mål ligger till grund för prioriteringen av vilka föreningar som blir avtalsföreningar till Kulturnämnden. Målen ska spegla en gemensam viljeinriktning för kulturfrågorna inom Bollnäs kommun.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2023 kl. 12.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: