Lotteritillstånd

Om din förening ska anordna ett lotteri ska du vända dig till föreningsstöd för att få tillstånd och information.

Här finns information och bestämmelser som omger lotterier och dess handhavande.

Ansvar

Enligt spellagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registreringslotterier

Ett av kraven för registreringslotterier är att lotteriet bara tillhandahålls inom den eller de kommuner där den juridiska personen (den registrerade) är verksam.

Med tillhandahålls menas att spelet görs tillgängligt genom att spelaren erbjuds att delta i lotteriet.

Kravet på geografisk begränsning innebär att registreringslotterier i normala fall inte kan tillhandahållas via en webbplats, eftersom spelare som erbjuds att delta i lotteriet genom att besöka webbplatsen kan befinna sig på en annan plats än inom den aktuella kommunens geografiska gräns.

Kan den registrerade visa att den geografiska begränsningen efterlevs med hjälp av tekniska lösningar finns inga hinder att registrera lotteriet.

Det är alltså den registrerade som ska säkerställa att kravet på geografisk begränsning efterlevs.

Aktuell information om lotteritillstånd

Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om:

 • vem som kan registrera sig för registreringslotteri
 • vilka krav som ställs på registreringslotteriet
 • vilka lotterier som inte behöver registreras
 • hur länge en registrering gäller
 • hur spelverksamheten ska bedrivas
 • hur lotten ska vara utformad.

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan eller svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Ansök via blanketten för registreringslotteri.

Handlingar som ska läggas till ansökningsblanketten om inte dessa tidigare har lämnats in:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering.
 • Uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning (om den inte redan finns hos kommunen).
 • Stadgar som antagits och gällande för föreningen (om de inte redan finns hos kommunen).
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer till ordförande, sekreterare och kassör (om det inte redan finns hos kommunen).

En registreringskostnad på 300 kronor tas ut när tillståndet hämtas ut mot postförskott.

Snarast efter det att ett lotteri har genomförts ska redovisning göras och skickas till kontrollanten på blanketten för lotteriredovisning.

När en förening fått registrering ska lotteriföreståndaren, som föreningen utsett, ta personlig kontakt med förordnad kontrollant och komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan lotteriet startas.

Lotteriföreståndaren ska efteråt redovisa lotteriet till lotterikontrollanten på aktuell blankett

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2023 kl. 11.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: