Vi utreder Bollnäs simhall

Simhallsbyggnaden i Bollnäs är i stort behov av renovering och upprustning då anläggningens delar i stor utsträckning uppnått sin tekniska livslängd.

Vi har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att skyndsamt utreda huruvida renovering eller nybyggnation är bästa lösningen ur ett långsiktigt ekonomiskt, behovs- och verksamhetsmässigt perspektiv. Därför har vi startat arbetet med att göra en grundläggande förstudie som består av en fördjupad statusbedömning, en bred behovsanalys och omvärldsbevakning.

– Det känns bra att arbetet är igång! Simhallen i Bollnäs har många besökare och aktiva inom Bollnäs simsällskap vilket gör att det här arbetet känns extra viktigt. Som en del av förstudiearbetet kommer vi att ha dialoger med företag, föreningar, medborgare och övriga intressenter för att täcka in allas behov och intressen, säger Anna Hammarström, fritidschef och projektägare för utredningen av Bollnäs simhall.

Arbetet med förstudien är planerad att bli klar under hösten 2024. Därefter överlämnas utredningen som beslutsunderlag till Kommunfullmäktige.

– Det är många kommuner som står inför samma faktum att simhallarna närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Det är bra att det görs en väl genomarbetad förstudie så att vi får ett heltäckande underlag att ta beslut om så småningom, det kommer att löna sig i slutänden eftersom vi då minimerar oförutsedda kostnader. Det slutgiltiga beslutet om investering hanteras av kommunfullmäktige, säger Fredrik Skoglund (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Om Bollnäs simhall

Bollnäs Simhall byggdes år 1970. Där finns en stor bassäng av storlek 25 x 12 meter med vattendjup från 1,2 till 3,5 meter samt en mindre bassäng med måtten 12x6 meter som används som barnbassäng och undervisningsbassäng. I anslutning till simhallen finns det också en separat relaxavdelning med bastu, bubbelpool och omklädningsytor.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 januari 2024 kl. 09.07