Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruket bidrar med viktiga saker såsom mat, öppna landskap och sysselsättning. Samtidigt innebär det ofta en hantering av gödsel, kemikalier och avfall som kan påverka miljön och vår hälsa negativt.

Det kan handla om näringsläckage till vattendrag, buller, utsläpp, felhantering av bekämpningsmedel eller att sjukdomar kan spridas från kadaver och animaliska biprodukter. Det är därför som lantbruk omfattas av flera miljöregler där vi som kontrollmyndighet har det lokala tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Vi finns också tillgängliga för rådgivning och stöd.

Då lantbruk kan se olika ut medför det att det kan variera stort i vad som kontrolleras. Det grundläggande kravet är att ansvarig person har tillräckliga kunskaper för att lantbruket ska bedrivas säkert och på ett miljömässigt bra sätt.

Mer information om miljöskydd inom lantbruk finns att läsa på jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsynen av miljöskydd på lantbruk genomförs enligt miljöbalken och sker som planerade besök eller efter inkomna klagomål. Syftet med besöken är att skydda vår miljö genom att säkerställa att hanteringen av miljöfarliga ämnen sker under kontrollerade former.

Under tillsynsbesöket tittar kontrollmyndigheten bland annat på hur förvaringen av olika delar kan se ut. Lagring och hantering av gödsel, kemikalier och avfall är några kontrollområden. Det kan även vara aktuellt att gå igenom olika dokument såsom egenkontroll, avtal och tillstånd.

Viktiga delar att ha kunskap om är hur du ska hantera gödsel så att näringen återförs till åkermarken. Du ska arbeta för att minska näringsläckage och se till att gödsling sker vid rätt tid. Vid användning av bekämpningsmedel finns flera regler att ta hänsyn till och ibland behövs behörighet för att få använda dessa.

Sker sanering av skadedjur med kemikalier ska de vara godkända av Kemikalieinspektionen. Det som inte kan återanvändas och blir avfall får inte eldas upp utan ska om möjligt återvinnas.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: