Solenergi

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Där räknas både solproducerad värme och el.

El från solen kan delas upp i solel och solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut - till skillnad mot kol, olja och naturgas.

Inom detaljplanerat område krävs bygglov om solfångare/solceller placeras:

  • på tak men inte parallellt med takfallet
  • på fasaden
  • på byggnad med skyddsbestämmelser

Bygglov krävs inte om solfångarna/solcellerna placeras:

  • utanför detaljplanerat område
  • stående fritt på marken
  • platt på taket, parallellt med takfallet (gäller ej byggnad med skyddsbestämmelser)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 11.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: