Livsmedelsstrategi

Bild flera blandade grönsaker. Gurka, tomat, morot, paprika, lök, vitlök, chili, rödlök, squash mm.

Bollnäskommun antog 2021 Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör kommunen.

Planens övergripande mål

 • Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med 50% till år 2030 (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).
 • Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030 (jämförelsevärde medeltal åren 2013-2017).

En enhetlig linje i regionen för ökad livsmedelsproduktion i länet ger förutsättningar för en ökad självförsörjningsgrad. Vi blir därmed mer motståndskraftiga i händelse av kris.

Livsmedelsproduktionen bidrar med arbetstillfällen samt är drivkraft i andra näringar som friluftsliv, turism och är en förutsättning för ett öppet odlingslandskap vilket upplevs som attraktivt för närboende på landsbygden.

Livsmedelsproduktionen är viktig för länets ekonomiska utveckling. Öppet odlingslandskap är även en förutsättning för många arters fortlevnad. Livsmedelsproduktion är på så sätt en viktig faktor för bibehållen och ökad biologisk mångfald.

Aktuellt 2024

 • 11 april: Temadag: Beredskap & livsmedelsförsörjning
  Gävleborgs livsmedelsberedskap är en komplex fråga som
  måste belysas från flera olika håll. Med anledning av detta
  anordnar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF Gävleborg samt MatVärden en temadag där vi tillsammans samverkar för en robust livsmedelsproduktion och konsumtion i länet.
  Hur kan vi producera mat i ett föränderligt klimat och med många svängningar i omvärlden?
  Inbjudan riktar sig till lantbrukare och andra företagare inom livsmedelskedjan, politiker, tjänstepersoner, intresseorganisationer och akademin.

  Datum: torsdag 11 april 2024
  Tid: 10:00-15:00 (fika kl. 09:30)
  Plats: CFL Söderhamn (Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn)
  Anmälan & program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 11 & 12 oktober - Seminarium: Investerings- och projektstöd inom livsmedel/besöksnäring

Är du företagare inom livsmedelssektorn och/eller besöksnäring och vill göra en investering för att utveckla ditt företag? Eller är du intresserad att driva ett projekt kopplat till mat?
Då är du välkommen till ett seminarium om vilka stöd som går att söka från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Leader. I och med den nya strategiska planen (som tidigare hette landsbygdsprogrammet) finns det pengar att söka inom flera områden. Under timmen kommer bland annat stöd till dig som vill vidareförädla råvaror eller diversifiera din verksamhet att beröras.
Digitalt via teams. Länk skickas efter anmälan.

11 oktober kl 08.00-09.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 oktober kl 17.00-18.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 28 mars 2023 - Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

Nu rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket ut en ny e-tjänst som förenklar för både livsmedelsföretag och kommuner. Ett av målen i den nationella livsmedelsstrategin är att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja, bland annat genom administrativa lättnader. Som en del av detta rullar Livsmedelsverket och Tillväxtverket nu ut en ny e-tjänst som gör det enklare för företag med livsmedelsverksamhet att lämna uppgifter till kommunerna. Samtidigt effektiviseras arbetsprocessen hos kommunerna och blir mer kvalitetssäker. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Företagarfrukost 4 maj 2023 - med tema inom livsmedelsproduktion.

Vi gästas av Pontus Lamberg från Agtira som kommer och berättar om verksamheten, revolution och innovation inom livsmedels-produktion! Framtidens odling styrs med hjälp av avancerad teknik, datorer och program som optimerar skörden. Agtira har en unik kompetens när det gäller växthus- och inomhusodling, vi skapar färdiga anläggningar för urbana miljöer med minimal inverkan på miljön. Affärsmodellen kallas FaaS, Farming as a Service, det betyder att de bygger och driftar anläggningen samt skördar vare dag året runt. År efter år!

 • Information om investerings- och projektstöd livsmedel/besöksnäring

Är du företagare inom livsmedelssektorn och/eller besöksnäring och vill göra en investering för att utveckla ditt företag? Eller är du intresserad att driva ett projekt kopplat till mat? Då är du välkommen till ett lunchseminarium om vilka stöd som går att söka från Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Leader.

Inspirationsföreläsning om matsvinn - 17 april

Om våra utmaningar och mål i kommunen och hur vi kan fortsätta arbeta för att minska matsvinnet.

Program

 • Kort information om Bollnäs kommuns hållbarhetsarbete. Om varför det är viktigt att minska matsvinnen kopplat till kommunens mål i programmet för ekologisk hållbarhet/Kretsloppsplanen. Camilla Persson miljöstrateg på Bollnäs kommun.
 • Varför är just matsvinnsfrågan viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv? Lotta Jansson från organisationen Ätbart.
 • Hur hänger matsvinn ihop med mat, klimat och miljö, och de nationellt satta miljökvalitetsmålen? Lotta Jansson från organisationen Ätbart.
 • Vilka är de ekologiska och ekonomiska effekterna av svinnet i kommunen och globalt sett? Lotta Jansson från organisationen Ätbart.
 • Information kring hur det faktiskt ser ut i Bollnäs kommun med matsvinnet kopplat till handlingsplanen. kostchef Susanne Björklund.

Datum: 17 april via Teams
Tid: 14.00 - 15.00 + tid för diskussioner och frågestund.
Anslut till mötet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreläsningen riktar sig särskilt till dig som arbetar med hantering av livsmedel, men alla är välkommen då det även kan inspirera den enskilda individen i hushåll.


Deltagande i projekt MGK-Mervärden Grönsaker och Kött.

Projektet ska arbeta med att öka förädling samt utveckla sälj och marknadsföringskedjan för kött och grönt. En undersökning/utredning för vad som är värdefullt för konsumenten – relationsmaten. Eko vs. närproducerat.

Projektet kan stötta vilka producenter som kan ta hem mer av produktionen och vilka behöver en mellanhand. Projektet pågår under 2023.
Ansökan Mervärden Grönsaker Hälsingland Pdf, 232 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektdirektiv kommunal livsmedelsstrategi Word, 34 kB, öppnas i nytt fönster.

Matsvinnsprojektet som drivs av Hälsinglands Utbildningsförbund.

(inom kort kommer länk projektbeskrivningen att finnas här)

Det händer mycket i länet med koppling till Livsmedelsstrategin. Alla kommuner i Gävleborg arbetar för att uppnå handlingsplanens målsättning.

Mycket av de arbete som sker runt om i länet finns samlat på den gemensamma hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 11 april 2024: Temadag: Beredskap & livsmedelsförsörjning
  Gävleborgs livsmedelsberedskap är en komplex fråga som
  måste belysas från flera olika håll. Med anledning av detta
  anordnar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, LRF Gävleborg samt MatVärden en temadag där vi tillsammans samverkar för en robust livsmedelsproduktion och
  konsumtion i länet.
  Inbjudan riktar sig till lantbrukare och andra företagare inom livsmedelskedjan, politiker, tjänstepersoner, intresseorganisationer och akademin.
  Hur kan vi producera mat i ett föränderligt klimat och med många svängningar i omvärlden?

  Datum: torsdag 11 april 2024
  Tid: 10:00-15:00 (fika kl. 09:30)
  Plats: CFL Söderhamn (Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn)
  "Save the date"
  Anmälningslänk kommer att läggas ut här.

 • 4 maj 2023: Företagarfrukost med tema inom livsmedelsproduktion
  Vi gästas av Pontus Lamberg från Agtira som kommer
  och berättar om verksamheten, revolution och innovation inom livsmedelsproduktion!
  Framtidens odling styrs med hjälp av avancerad teknik, datorer och program som optimerar skörden. Agtira har en unik kompetens när det gäller växthus- och inomhus-
  odling, vi skapar färdiga anläggningar för urbana miljöer med minimal inverkan på miljön. Affärsmodellen kallas FaaS, Farming as a Service, det betyder att de bygger och driftar anläggningen samt skördar vare dag året runt. År efter år!
  Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • 18 oktober 2022: Temadag
  Hur kan vi producera mat i ett föränderligt klimat och med många svängningar i omvärlden?
  En kostnadsfri temadag på CFL Söderhamn - Hälsinglands Utbildningsförbund. Läs mer om temadagen

 • 24 november 2022: Företagarfrukost med tema Livsmedel.
  Näringslivs- och utvecklingskontoret bjuder in näringslivet, politiker och tjänstemän till företagarfrukost där vi får information och diskuterar kring livsmedel. Med under företagarfrukosten kommer Länsstyrelsen Gävleborg, Bollnäs kommun, Matvärden och LRF mfl.

 • 29 november 2022: Inspirationsdag. Hur kan vi minska matsvinnet, öka värdskapet och rekrytera och behålla personal?
  Inspirationsdag för personer som arbetar i företag med koppling till livsmedel. Vi får under en halvdag inspiration från Jens Dolk som jobbat med mat & vin i hela sitt liv. Idag är han en av ägarna och drivkrafterna bakom restaurang K-märkt med sju stycken matcaféer och restauranger i Stockholm. Linda Elverstig från Matvärden gästar och berättar om hur alla kan bli bättre på att bjuda på lokala matupplevelser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 kl. 08.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: