Taxor för miljö- och livsmedelsområdet

Bollnäs kommun tar ut avgifter för kontroll och tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Avgifterna som tas ut är antagna av kommunfullmäktige.

Från och med den 1 januari 2024 gäller följande timavgifter:

  • Timavgift inom livsmedelslagstiftningens område: 1427kr
  • Timavgift inom miljöbalkens område: 1174 kr

Taxa för Bollnäs kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Pdf, 320.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs kommun. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket har information om avgifter för livsmedelskontroll på sin webbplats www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en informationsbroschyr om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Sveriges kommuner och landstings information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Pdf, 559.3 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2024 kl. 14.53

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: