Grönstruktur

Grönstrukturen är en viktig del av den fysiska miljön och ett viktigt verktyg för byggandet av ett hållbart och långsiktigt samhälle.

Förutom att grönskan är vacker och mjukar upp hårdgjorda miljöer som gator och byggnader, bidrar den också till trivsel och minskar stress, sänker lokal temperatur, renar luft, dämpar buller och kan ta hand om stora mängder vatten vid skyfall.

Grönstrukturen är alltså ett verktyg för att hantera många planeringsfrågor både vid planläggning och byggande.

Grönstrukturen stärker biologisk mångfald. Ju fler olika typer av gröna miljöer som finns i samhället, desto fler fördelar finns för både växter, djur och människor.

En trädallé gör skillnad för insekter

En sammanhängande grönstruktur innebär att djur får lättare att förflytta sig för att hitta mat och boplatser. En trädallé längs en gata kan vara allt som behövs för att en insekt ska kunna ta sig från område A där boplatsen finns, till område B där maten finns.

Planteringen av en trädallé kan alltså göra stor skillnad för denna insekts och många andra arters överlevnad.

En trädallé skapar även mervärden för människor

Genom att skapa skugga ges välbehövd nedkylning under varma dagar. Träden sänker temperaturen för den som är ute och promenerar längs gatan och inomhustemperaturen sänks i de närliggande byggnaderna.

Träden har dessutom förmåga att ta upp hundratals liter vatten per träd och dag och är ett effektivt skydd vid stora regn. Om dessa träd dessutom står i gräs eller en plantering kan ännu större mängder vatten tas om hand och ledas ner i marken.

Utan träden fylls brunnarna i gatan snabbt igen och vattnet stannar kvar på de täta asfaltsytorna för att sedan riskera att rinna in i byggnader.

Bollnäs kommuns grönstrukturprogram

I Bollnäs kommuns grönstrukturprogram kan du läsa mer om arbetet med grönstruktur samt förhoppningsvis även hitta inspiration till hur du själv kan vara med och stärka vår gemensamma grönstruktur.

En illustration som visar kopplingar mellan olika grönområden.  Buskar, träd, parker, 
lekplatser eller trädalléer.

Ovan ser du en illustration som visar kopplingar mellan olika grönområden. Dessa kopplingar kan vara mindre områden med buskar och träd, till exempel parker, lekplatser eller trädalléer.

Kopplingarna, eller nätet av grönstruktur, fungerar precis som ett gatunät - för att systemet ska fortsätta att fungera behöver det finnas många alternativa vägar att använda ifall någon del stängs eller försvinner.

Bollnäs kommuns grönstrukturprogram

Grönstrukturprogrammet finns även i förkortad och läsvänlig webbversion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du läsa hela Grönstrukturprogrammet med tillhörande bilagor kan du kontakta kommunens registratorer, bollnas@bollnas.se.

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024 kl. 10.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: