Hela Sverige ska leva

Vuxen person skjutsar ett barn på cykel på en grusväg på landsbygden.

Hela Sverige ska leva är en partipolitiskt obunden riksorganisation som tar helhetsgrepp kring landsbygdsfrågor.

Hela Sverige ska leva är en förening för människor, föreningar och företag som arbetar allmänt för sin bygds bästa. Hela Sverige ska leva har 24 länsavdelningar som finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd.
Hela Sverige ska leva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

X-ing Gävleborg är Hela Sverige ska levas regionala länsavdelning som samordnar länets lokala utvecklingsgrupper i ett nätverk för samverkan.
I Gävleborgs län finns i nuläget en sammanslutning av 216 lokala utvecklingsgrupper där X-ing har den lokala känslan för länets landsbygder. Huvuduppgiften som länsavdelning är att verka i riksorganisationen Hela Sveriges anda och utgöra den regionala delen för Gävleborgs lokala utvecklingsgrupper.

Läs mer om X-ing Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

En lokal utvecklingsplan som skapas av utvecklingsgrupper (byalag med mera) är ett viktigt instrument i processen att åstadkomma en positiv utveckling för en ort. Den beskriver de förutsättningar i form av exempelvis service, samhälleliga funktioner, sociala engagemang och föreningsverksamhet som de boende, företagarna och föreningslivet upplever som nödvändiga för att den egna orten ska vara en bra plats att bo på och verka i. LUP (lokal utvecklingsplan) pekar alltså på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat beskrivas.

Genomförda LUP (lokala utvecklingsplaner) i Bollnäs kommun

Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i vår bygd och hur mycket läcker ut? Här finns även sammanfattande uppgifter om historik, service, kultur, fritid och föreningsliv, arbetsplatser och kommunikationer i bygden. Här finns funderingar kring nuläge och utmaningar, styrkor möjligheter och potential samt inte minst en vision för hur vi vill att vår bygd skall vara i framtiden.

Genom lokalt engagemang tas det fram en LUP -lokal utvecklingsplan som beskriver bygden genom:

  • Inventering (nuläge)
  • LEA - lokalekonomisk analys
  • Grundutbildning i Agenda 2030
  • Hitta lokala utvecklingsområden
Syftet är att stimulera till fortsatt arbete med möjligheter och utvecklingsidéer/utvecklingsområden.
Arbetet fokuserar på allas idéer utan att något prioriteras bort, vilket skapar ett engagemang på individnivå. Detta ger ett verktyg för att ta eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av den egna bygdens lokalsamhälle.

Kontaktperson är Helena Näslund, X-ing Gävleborg.
Telefon: 070-281 42 92
E-post: helena.naslund@helasverige.se
Besöksadress: Heden 124, Bollnäs
Webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2023 kl. 11.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: