Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning är en viktig del av en kommuns samhällsplanering. Det huvudsakliga syftet är att säkerställa att den mänskliga rättigheten till en bostad uppfylls, för alla kommunens medborgare.

Alla kommuner i Sverige måste enligt lag ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna är en viktig del i arbetet med att analysera och bedöma hur många bostäder som behövs i kommunen. Målet är att alla kommunens nuvarande och framtida medborgare ska ha tillgång till en god bostad.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024 kl. 10.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: