Väg- och järnvägsprojekt

Vi jobbar strategiskt med infrastruktur och kommunikationer. I detta ingår bland annat järnvägar, vägar och kollektivtrafik. Här kan du se några av de samarbeten som Bollnäs kommun ingår i.

Vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen – Väg 83 och 84 – går som en pulsåder genom Hälsingland och Härjedalen. Här förekommer stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods- och persontrafik samt långväga trafik alstrad av exempelvis fjällturismen till Härjedalen och Jämtland. Det här vägstråket har av kommunerna och besöksnäringen längs vägen döptes till Fjällvägen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägstråket Fjällvägen är ett partnerskap och samverkansarbete mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen. Partnerskap Fjällvägen ska verka för hållbar regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt.

Atlantbanans huvudsyfte är att utveckla infrastrukturen och trafiken på Atlantbanan. Definitionen av Atlantbanan är hela järnvägsinfrastrukturen från Trondheim via Östersund-Ånge-Ljusdal-Bollnäs-Gävle till Stockholm – och består av järnvägarna Meråkerbanan, Mittbanan, Norra stambanan och Ostkustbanan.

Järnvägsstråket sammanbinder två hav, hamnar och flygplatser, städer som Trondheim, Östersund, Gävle, Uppsala och Stockholm samt cirka tre miljoner människor.

Det handlar om att med ett regionalt perspektiv utveckla infrastruktur, stationsmiljöer, hållbart resande samt förutsättningarna för arbets- och studiependling, kompetensförsörjning, turism och näringslivets godstransporter.

Bergslagsdiagonalen är ett regionövergripande utvecklingsprojekt med 16 kommuner och 4 regionförbund längs med riksväg 50. Projektets syfte är att genom en förbättrad infrastruktur stärka regionens tillväxt och konkurrenskraft för näringsliv och sysselsättning.

Bergsdiagonalens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 februari 2024 kl. 10.48

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: