Stadsmiljöavtalet 2019-2026

Bollnäs kommun satsar på hållbara resor och har ansökt om statligt stöd hos Trafikverket – så kallat stadsmiljöavtal – enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter ska göras med kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykeltrafik.

Trafikverket beslutade 2019-06-10 att ge Bollnäs kommun statligt stöd på maximalt 48 480 000 kronor för att främja hållbara resor med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik i Bollnäs tätort. I ansökan ingår bland annat byggnationen av ett nytt resecentrum, en bussgata mellan Brånan och Björktjära, 16 busshållplatser samt 2800 meter gång- och cykelväg. Åtgärderna ska ses som en helhetslösning som hänger ihop och är beroende av varandra – vilket totalt sett ska skapa förutsättningar för ett ökat kollektivt resande, att fler väljer cykeln och totalt sett minskad miljöbelastning.

Förutsättningar för stöd är också att Bollnäs kommun genomför motprestationer som bidrar till ökad andel hållbara transporter och ökat bostadsbyggande. För att uppnå detta gör vi bland annat två detaljplaner som möjliggör byggande av flerbostadshus. Vi ska också arbeta med olika strategier, bland annat implementering av parkeringsstrategin och ta fram en cykelplan och en trafikstrategi. Utöver det ska vi göra ett flertal större cykelparkeringar i centrala Bollnäs.

Stödet gäller för tidsperioden 2019-2026

 • Nytt resecentrum – bussterminal, väntsal, GC-anslutningar m.m. (år 2019 – 2020)
 • Apoteksgatan – GC-väg och 2 säkra passager (år 2021)
 • Nygatan – 2 st busshållplatser med väderskydd (år 2021)
 • Järnvägsgatan – 2 st busshållplatser med väderskydd (år 2023)
 • Odengatan – GC-väg (år 2022-2023)
 • Sjukhusvägen – 2 busshållplatser och GC-väg (år 2020)
 • Hamre – GC-väg (år 2020)
 • Läroverksgatan – GC-väg (år 2022)
 • Björkhamregatan – 4 busshållplatser och GC-väg (år 2022)
 • Hedgatan – GC-väg (år 2024)
 • Fabriksgatan – 2 busshållplatser, GC-väg och passage (år 2026)
 • Ny bussgata och 2 busshållplatser (år 2021)
 • Vänortsvägen – bärighethöjande åtgärder, busshållplats, GC-anslutning (år 2021)
 • Skogsvägen – bärighetshöjande åtgärder, 2 hållplatser, GC-anslutning (år 2021)

 • Detaljplan Domaren 8 – 30 nya bostäder (år 2019 – 2022)
 • Detaljplan för del av Bro 5:10, 4:1, 5:6 och Heden 4:114 – 30 nya bostäder (år 2019 – 2022)
 • Implementering av parkeringsstrategin (år 2019 – 2026):
 • Införa p-avgifter på attraktiva platser i centrumkärnan
 • 4 cykelparkeringar som placeras vid strategiska målpunkter – med möjlighet att ladda elcyklar samt pumpanordning
 • Uppföljning och revidering av kommunens resepolicy – för antagande (år 2020)
 • Trafikstrategi för antagande (år 2021)
 • Cykelplan för antagande (år 2020)

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  samh.bygg@bollnas.se

  Besöksadress

  Stadshustorget 2
  821 42 BOLLNÄS

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

 • Tony Stark

  Infrastrukturstrateg

  tony.stark@bollnas.se 0278-252 19

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2023 kl. 07.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: