Lokalt ledd utveckling - Leader

Genom arbetet med LEADER (Lokalt ledd utveckling) vill Utveckling Hälsingebygden skapa möjligheter till samarbete, utbyte av erfarenheter och möten mellan människor. Under åren 2014 - 2023 finansierar Landsbygdsfonden, Region Gävleborg och Leaderområdets kommuner föreningens arbete med lokalt ledd utveckling.

Människor skapar utveckling när de ges möjligheter att mötas, utbyta erfarenheter och kan hjälpas åt. Som människor växer vi genom engagemang och aktivt deltagande i idéutformning och insatser som påverkar utvecklingen av den egna bygden.

Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EU-medel som svensk offentlig medfinansiering. Föreningen ska stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt. Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i föreningens verksamhet.

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att de som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera sig och söka pengar till olika projekt. Det handlar om att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område, ett så kallat underifrånperspektiv.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Lokal Aktivitets Grupp). LAG leder arbetet och de arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde.
Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

Det finns 53 leaderområden i Sverige där man jobbar med lokalt ledd utveckling.
Bollnäs ingår som en del i Leader Hälsingebygden, tillsammans med Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och östra Härjedalen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.40

Sidfot