Stadsutveckling längs järnvägsgatan

Bollnäs kommun har inför planeringen av Resecentrum studerat områdets utvecklingspotential. I planprogrammet föreslås att de nya kvarteren, stråken och byggnaderna följer övriga Bollnäs strikta rutnätssystem och kvartersstruktur.

I den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad (FÖP) är en bärande tanke att vi ska utveckla ett modernt stationssamhälle med utgångspunkt kring Resecentrum genom bland annat förtätning. I FÖP:en anges att inom ”Centrum, SJ-området och stationsområdet” ska centrumutveckling ske i form av kontor, handel, pendlarparkeringar med mera.

Bollnäs kommun har även tagit fram ett planprogram för stadsutveckling längs Järnvägsgatan. Planprogrammet utgör ett strategiskt underlag för de genomförda och kommande projekten i området kring Resecentrum och längs med Järnvägsgatan. Arbetet utgår ifrån att både Bollnäs kommun och Region Gävleborg vill öka trafiksäkerheten, tillgängligheten och standarden vid Bollnäs Resecentrum.

Färdiga detaljplaner/projekt

Sveriges bästa resecentrum
607 Detaljplan för Ängen 1 och 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
619 Detaljplan för del av Bro 5:10 och 4:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
620 Detaljplan för del av Bro 5:10 och 5:6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående arbete

Detaljplan för Domaren 8 (Strandresturangen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kartbild från detaljplanen

Bild ur planprogrammet

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024 kl. 08.37

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: