Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en ideell förening. De är partipolitiskt obundna och en organisation som tar ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågorna.

Hela Sverige ska leva är en förening för människor, föreningar och företag som arbetar allmänt för sin bygds bästa.

Läs mer på Hela Sverige ska levas webbplats Länk till annan webbplats. .

Hela Sverige ska leva har 24 länsavdelningar. De finns till hands när de lokala grupperna i länet vill ha stöd och råd. De samordnar och driver gemensamma frågor.

logotyp Hela Sverige ska leva

X-ing Gävleborg är Hela Sverige ska levas regionala länsavdelning. De samordnar länets lokala utvecklingsgrupper i ett nätverk för samverkan.

Läs mer om X-ing Gävleborg Länk till annan webbplats. .

Logotyp X-ing Gävleborg

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 augusti 2022 kl. 14.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot