Nationella minoriteter

Illustration av Umeå bibliotek

Riksdagen har fastställt att det i Sverige finns fem nationella minoritetsgrupper med historisk koppling till Sverige och med egna, distinkta kulturer och språk. Samtliga kommuner är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter och minoritetsspråk

  • Samer (samiska, alla varianter)
  • Sverigefinnar (finska)
  • Tornedalingar (meänkieli)
  • Romer (romani chib, alla varianter)
  • Judar (jiddisch)

Samerna har även status som urfolk i Sverige.

Dessa grupper har under lång tid funnits i Sverige och deras språk och kulturer är en del av det gemensamma svenska kulturarvet.

Dina rättigheter som nationell minoritet

De nationella minoriteternas rättigheter skyddas av bland annat lagen om minoriteter och minoritetsspråk, språklagen, skollagen, socialtjänstlagen samt bibliotekslagen.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Bollnäs kommun är inte ett förvaltningsområde.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Mer om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om de nationella minoriteterna

Minoritet.se sprider kunskap om de nationella minoriteterna. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

minoritet.se Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Region Gävleborg

På Region Gävleborgs webbplats kan du läsa mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Om minoriteter på regiongavleborg. se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Länsstyrelsen

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Om minoriteter på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ohtsedidh - om samisk historia

På webbplatsen Ohtsedidh.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du bland annat fakta om Samer i mellansverige, om hur du kan hitta samiska spår på platser i mellansverige samt studiamaterial för elever och lärare.

Besök även utställningen som bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Utställningen berättar främst om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Läs mer om utställningen Ohtsedidh Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rosa Taikon – konsten och kampen

Hälsinglands museum har nu en utställning om Rosa Taikon. Rosa Taikon var en av Sveriges främsta silversmeder. Genom sin djärva formgivning och ifrågasättandet av konventioner förnyade hon både svenskt konsthantverk och romsk hantverkstradition.

Läs mer om utställningen om Rosa Taikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer om minoritetslagstiftningen!

Är du engagerad och intresserad av den nationella minoritetspolitiken kan du lära dig mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken.

Till utbildningen om minoritetslagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024 kl. 14.27

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: