Budget

Budgeten är vår årliga plan över hur mycket pengar Bollnäs kommun väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktige fastställer varje höst kommande års budget. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar drygt 2,2 miljarder kronor till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna.

I vår samanfattade årsredovisning kan du, på ett snabbt, enkelt och roligt sätt, skapa dig en uppfattning om hur det går för Bollnäs kommun inom olika områden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot