Fakturera oss

Här finns information till dig som skickar fakturor till Bollnäs kommun.

Alla inköp som görs av Bollnäs kommun, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura. Ett pdf-dokument är inte ett godkänt format.

Samtliga fakturor som avser Bollnäs kommun ska adresseras till vår faktureringsadress.

Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS

E-post: fakturor@bollnas.se

Samtliga fakturor ska vara märkta med beställande förvaltning, namnet på beställaren samt en referens. Alla referenser består av minst fem positioner och inleds med ZZ, exempelvis ZZABC.

Om du är osäker på vilken referens du ska märka fakturan med vänligen kontakta beställaren.

Elektroniska fakturor med bilagor ska skickas i PEPPOL-format eller Svefakturaformat. Hänvisning till bilagor som enligt lag räknas till räkenskapsinformation men inte bifogas fakturan elektroniskt är ej tillåtet. Bilagor ska skickas i pdf-format.

De uppgifter som kan behövas för att sända e-faktura till Bollnäs kommun är:

GLN: 7362120002368
PEPPOL-id: 0007:2120002361
VAN-operatör: InExchange
Vi har organisationsnummer: 212000-2361
E-post för godkännande av e-fakturering: ekonomikontoret@bollnas.se

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna faktureras med e-faktura.

Alla inköp som görs av Bollnäs kommun ska därför faktureras med en e-faktura. En e-faktura är en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt, en PDF-faktura är inte en e-faktura.

Myndigheten för digital förvaltning har bland annat tagit fram en informationsfilm om vad det nya lagkravet innebär. På myndighetens webbplats finns fler filmer och ytterligare information om e-faktura.

www.digg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En e-faktura är en faktura som kan hanteras i elektroniska system. E-fakturan ska vara i ett godkänt format enligt europeisk standard. Pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

I vissa fall kan det innebära att ni behöver ändra er befintliga uppsättning för e-faktura för att följa den nya lagstiftningen och säkerställa en god kvalitet på e-fakturorna.

Alla fakturor ska:

 1. följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer
 2. innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard innehålla av Bollnäs kommuns kravställda information.

En faktura måste minst innehålla:

 • ramavtalets avtalsnummer
 • leverantörens organisationsnummer
 • leverantörens referenser
 • information om eventuell f-skatt
 • moms och momssats
 • bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • ordernummer från elektronisk order
 • köparens organisationsnummer
 • köparens referens
 • leveransadress (endast vid Varor)
 • abonnemangsnummer (endast vid abonnemang)
 • produktbenämning
 • artikelnummer/Tjänstetyp-id
 • pris per enhet
 • antal
 • art och omfattning av utförd tjänst (endast vid Tjänst)
 • tidsperiod för utförd tjänst (endast vid Tjänst)

 • Om du inte har ett affärssystem/ekonomisystem finns det möjlighet att registrera upp till 100 fakturor kostnadsfritt via i vår fakturaportal. Fakturaportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Om du har ett affärssystem/ekonomisystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.
 • Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.
 • Ta kontakt med din ekonomisystemsleverantör för att hitta rätt lösning för dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 10.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: