Avgifter och taxor

Här finns en sammanställning av taxor och avgifter i Bollnäs kommun.

Hemtjänst

Insats

Avgift

Hemtjänst

262 kr/timme (den utförda tiden).

Maximalt 2170 kr/månad

Hemsjukvård

300 kr/månad

Leverans av matlåda

200 kr/månaden

Omsorg i dagverksamhet

Ingen avgift, men däremot kostnad för mat

Enbart städning 1 rum och kök

357 kr/tillfälle

Enbart städning 2 rum och kök

473 kr/tillfälle

Särskilt boende och korttidsboende

Insats

Avgift

Omsorgsavgift i särskilt boende

2359 kr/månad för vård

Korttidsboende

79 kr/dygn för vård

Trygghetstelefon

Insats

Avgift

Avgift för trygghetstelefon

236 kr/månad plus eventuellt faktiskt utförd tid 262 kr/timme

Ny- och ominstallation av trygghetstelefon

383 kr (engångskostnad, ingår inte i maxtaxan)

Övriga kostnader

Insats

Avgift

Sängleasing

205 kr/månad

Hygienartiklar

168 kr/månad

Måltider

Insats

Avgift

Måltider i särskilda boendeformer

182 kr/dygn

Måltider vid korttidsboende

182 kr/dygn

Måltider i dagverksamhet för pensionärer


Matlåda (lunch/middag)

66 kr/st

Bårtransport för avliden på särskilt boende eller inskriven i hemsjukvården

Insats

Avgift

Transport av avliden, vardagar 08:00-17:00

200 kr (ingår inte i maxtaxan)

Transport av avliden, kvällar och helger

400 kr (ingår inte i maxtaxan)

Om du har frågor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 77
Avgiftshandläggare telefon: 0278-252 78

Bollnäs kommun tar ut avgifter för kontroll och tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet. Avgifterna som tas ut är antagna av kommunfullmäktige.

Livsmedelsverket har information om avgifter för livsmedelskontroll på sin hemsida www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en informationsbroschyr om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Sveriges kommuner och landstings information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Pdf, 559.3 kB.

Från och med den 1 februari 2023 gäller följande timavgifter:

  • Timavgift inom livsmedelslagstiftningens område: 1341 kr
  • Timavgift inom miljöbalkens område: 1102 kr

Taxa för Bollnäs kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Pdf, 320.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs kommun. Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2023 kl. 09.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot