Sammanträdeskalender 2022

Här kan du se tider och platser för de folkvalda politikernas planerade möten 2022.

Kommunfullmäktige

Sammanträder måndagar klockan 17.00 den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 19 september, 17 oktober, 31 oktober, 28 november och 19 december.

Kommunstyrelsen

Sammanträder torsdagar klockan 08.30 den 13 januari, 10 februari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november, 8 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder torsdagar klockan 08.30 den 27 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 25 augusti, 22 september, 27 oktober, 24 november och 22 december.

Kulturnämnden

Sammanträder klockan 13.00 den 1 februari, 30 mars, 19 maj, 15 september, 18 oktober och 13 december.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 11 januari, 8 februari, 1 mars, 5 april, 10 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november och 6 december.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 25 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.

Miljö- och byggnämnden

Sammanträder klockan 09.00 den 28 januari, 2 mars, 13 april, 25 maj, 28 juni, 21 september, 26 oktober och 14 december.

Socialnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 09.00 den 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december.

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 15 februari, 29 mars, 24 maj, 13 september, 11 oktober och 29 november.

Överförmyndarnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 08.45 den 16 februari, 13 april, 1 juni, 31 augusti, 19 oktober och 15 december.

Valnämnden

Sammanträder torsdagar klockan 13:15 den 17 februari, 12 april, 18 augusti och 20 oktober.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2022 kl. 10.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot