Sammanträdeskalender

Här kan du se tider och platser för de folkvalda politikernas planerade möten 2023.

Kommunfullmäktige

Sammanträder måndagar klockan 17.00 den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december.

Kommunstyrelsen

Sammanträder torsdagar klockan 08.30 den 12 januari, 9 februari, 2 mars, 5 april (onsdag), 11 maj, 8 juni, 7 september, 12 oktober, 9 november, 7 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder torsdagar klockan 08.30 den 26 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Kulturnämnden

Sammanträder klockan 13.00 den 1 februari, 22 mars, 22 maj, 14 september, 18 oktober och 12 december.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 10 januari, 7 februari, 28 februari, 4 april, 9 maj, 7 juni, 5 september, 10 oktober, 7 november och 5 december.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 24 januari, 14 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 12 december.

Miljö- och byggnämnden

Sammanträder klockan 09.00 den 25 januari, 1 mars, 19 april, 31 maj, 27 juni, 13 september, 27 oktober och 13 december.

Socialnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 09.00 den 2 januari, 2 februari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 24 maj, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30 den 14 februari, 28 mars, 23 maj, 19 september, 24 oktober och 28 november.

Överförmyndarnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 08.45 den 15 februari, 20 april (torsdag), 13 juni, 30 augusti, 18 oktober och 13 december.

Valnämnden

Sammanträder torsdagar klockan 13:15 den 23 februari, 28 september, 26 oktober, 11 december.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2023 kl. 08.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot