Sammanträdeskalender

Här kan du se tider och platser för de folkvalda politikernas planerade möten 2023.

Kommunfullmäktige

Sammanträder måndagar klockan 17.00.

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni
28 augusti (extrainsatt)
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Kommunstyrelsen

Sammanträder torsdagar klockan 08.30.

12 januari
9 februari
2 mars
5 april (onsdag)
11 maj
8 juni
7 september
12 oktober
9 november
7 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträder torsdagar klockan 08.30.

26 januari
16 februari
23 mars
27 april
25 maj
24 augusti
21 september
19 oktober
23 november
14 december

Kulturnämnden

Sammanträder klockan 13.00.

1 februari
22 mars
22 maj
14 september
18 oktober
12 december

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30.

10 januari
7 februari
28 februari
4 april
9 maj
7 juni
5 september
10 oktober
7 november
5 december

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträder tisdagar klockan 08.30.

24 januari
14 februari
21 mars
25 april
23 maj
22 augusti
19 september
17 oktober
21 november
12 december

Miljö- och byggnämnden

Sammanträder klockan 09.00.

25 januari
1 mars
19 april
31 maj
27 juni
13 september
27 oktober
13 december

Socialnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 09.00.

2 januari
2 februari
22 februari
29 mars
26 april
24 maj
28 juni
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträder tisdagar klockan 08.30.

14 februari
28 mars
23 maj
19 september
24 oktober
28 november

Överförmyndarnämnden

Sammanträder onsdagar klockan 08.45.

15 februari
20 april (torsdag)
13 juni
30 augusti
18 oktober
13 december.

Valnämnden

Sammanträder torsdagar klockan 13:15

23 februari
28 september
26 oktober
11 december

Folkhälsorådet

Preliminära datum:

13 mars, heldag 
8 maj 13:15-16:00
18 september 13:15-16:00
20 november, heldag

Tillgänglighetsrådet

7 mars
30 maj
12 september
31 oktober
22 november

Pensionärsrådet

28 februari
9 maj
29 augusti
10 oktober
7 november


Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023 kl. 08.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot