Protokoll

Kommunens nämnder och styrelser håller sammanträde regelbundet under hela året, normalt vid tio tillfällen med uppehåll för sommaren. Under dessa skrivs alltid protokoll.

Protokollsbibliotek

När protokollen är justerade, kan du ta del av dem via vårt protokollsbibliotek.

Vem som helst kan ta del av protokollen

Det är en viktig demokratisk granskningsfunktion att vem som helst kan ta del av protokollen och granska ärenden och beslut. Oftast är det dock de som är berörda av ett visst beslut som gärna läser protokollet. Protokollen är också en viktig källa för journalister som vill bevaka vad som händer i kommunen och granska beslutsfattandet.

Senast fem arbetsdagar före ett nämndsammanträde ska sammanträdeshandlingarna tillgängliggöras.

Observera att de publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor så deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: