Anslagstavla

Via vår anslagstavla hittar du kungörelser och tillkännagivanden från oss.

Observera att de publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet.

Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen.

Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor så deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Förbundens anslagstavlor

Kommunalförbundet Hälsingland har en egen anslagstavla.

Hälsinglands Utbildningsförbund har en egen anslagstavla.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 16.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: