Byggstart av bussgatan

En grävmaskin som gräver bort jord på en åker

Vi har påbörjat arbetet med den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan.

Det första vi gör är att schakta undan det översta jordlagret av åkermarken och lägger upp den utmed bussgatans nya sträckning. Jorden från åkermarken kommer sedan att återföras i slänterna utmed bussgatan. Vi gör så för att bussgatan i möjligaste mån ska smälta in i den befintliga landskapsmiljön. Därefter kommer vi att påla, lägga vägtrummor, lägga förstärkningslager och bärande lager av sten och grus, samt asfaltera. Utmed sträckan kommer vi även att installera spårviddshinder som kommer att förhindra obehörig trafik att trafikera bussgatan.

Arbeten utmed kommande busslinje 1

Förutom bussgatan kommer vi i sommar att utföra bärighetshöjande åtgärder utmed Vänortsvägen och Skogsvägen som gör att gatorna ska hålla att köra buss på. Längs Vänortsvägen på delen mellan Lingonvägen till Hallonvägen, samt förbi Björktjära förskola bygger vi nya gång- och cykelvägssträckor. Även på Skogsvägen, mellan Bollevägen och Björktjäravägen bygger vi en ny gång och cykelväg. De nya gång- och cykelvägarna kommer, förutom att separera de oskyddade trafikanterna från bil och busstrafik, att innebära en trafiksäkrare väg till och från de nya tillgänglighetsanpassade busshållplatserna som vi bygger utmed dessa sträckor. Vi kommer att starta arbetet på Vänortsvägen och Skogsvägen om ungefär två veckor. I september och oktober kommer vi även att arbeta med att bygga ytterligare en busshållplats på motstående sida av den befintliga hållplatsen efter Hamrevägen, vid korsningen med Vintervägen.

Tillgänglighetsanpassade och väderskyddade busshållplatser

Vi bygger fem helt nya hållplatser samt tillgänglighetsanpassar övriga busshållplatser utmed linje 1. Det innebär bland annat att hållplatserna höjs upp och får taktila stråk (tillgänglighetsanpassade ledgångar på marken för synskadade med förstärkt känsel och synintryck). Samtliga hållplatser förses med väderskydd och vissa även med cykelställ under tak.

Varför byggs bussgatan?

Den nya bussgatan mellan Björktjära och Brånan byggs för att binda ihop de befolkningstäta områdena Bollnäs Väst och Bollnäs Norr i en ny linjesträckning. Den nya bussgatan möjliggör en rakare linjesträckning vilket innebär en kortare restid. Den nya bussgatan gör att du som resenär kan åka kollektivt till skolområden och fritidsaktiviteter på Gärdet samt området med handel på Bollnäs norra handelsområde och till centrum.

När kommer bussarna att köra utmed gatan?

Bussgatan kommer att vara klar inför X-trafiks tidtabellsskifte i december. Då kommer stadsbussarna att ändra rutt och köra via den nya bussgatan. Läs mer om hur bussarna kommer att gå efter tidtabellsskiftet.

Kommunikation kring projektet

Vi kommer att kommunicera löpande under projektets gång i Bollnäs kommuns digitala kanaler, såsom sidan Hållbara resor i Bollnäs och Bollnäs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Häng gärna med när Bollnäs växer!

Kort om stadsmiljöavtalet

Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna. Läs mer om de projekt vi utfört tack vare stadsmiljöavtalet.

Tidigare publicerade artiklar om projektet

Äntligen har vi skrivit kontrakt med en entreprenör som ska bygga bussgatan!
Byggstarten av bussgatan dröjer ytterligare
Byggstarten av bussgatan dröjer
Så här kommer stadsbussarna 1 och 2 att köra från och med 12 december
Vi förbättrar och tillgängliggör stadstrafiken på Björktjära och Brånan

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 13.46