Nyheter

Återställ
 • Det här gäller kring fyrverkerier Att använda fyrverkerier på offentlig plats i Bollnäs kommun kräver polistillstånd utom på nyårsafton mellan klockan 21.00 och 02.00. Det finns flera platser i Bollnäs kommun där pyrotekniska varor aldrig får användas. Det här gäller kring fyrverkerier
 • Förskola av hög kvalitet viktig skyddsfaktor Nyhedsbackens förskola blev under våren kvalitetsgranskad av Skolinspektionen och senare godkänd helt utan några anmärkningar. Förskola av hög kvalitet viktig skyddsfaktor
 • Översyn av våra avtal med föreningar på Bolleberget Nu startar processen med att se över befintliga avtal som vi har med ett flertal föreningar. Översyn av våra avtal med föreningar på Bolleberget
 • Kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S) - Året som gått och tiden som kommer Nu börjar mitt första år som kommunstyrelsens ordförande gå mot sitt slut och jag kan konstatera att det har varit en händelserik och utmanande tid. Kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S) - Året som gått och tiden som kommer
 • Rapport om vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete Sedan några år tillbaka har Bollnäs kommun regelbundet kartlagt och tagit fram aktuella lägesbilder avseende trygghet och brottslighet. Lägesbilderna används av både kommunen och polisen som underlag vid prioritering av insatser. Rapport om vårt trygghets- och brottsförebyggande arbete
 • Vi söker en hyresgäst till Terrassen på Folkets Park Längst ute på Långnäs udde finns Bollnäs Folkets park med anor från 1920-talet. Här finns bland annat Terrassen belägen alldeles intill strandkanten. Vi söker nu en hyresgäst som kan bedriva verksamhet på Terrassen. Vi söker en hyresgäst till Terrassen på Folkets Park
 • En trasig julkula på golvet. Känns livet svårt - känner du dig ensam? För många kan jul, nyår och extra ledighet vara en svår tid, med känslor av ensamhet, besvikelser, ökad press och otrygghet. Det finns hjälp att få! Känns livet svårt - känner du dig ensam?
 • Ett barn med tomteluva ensam i ett mörkt rum Alla längtar inte till jullovet För barn som har det svårt hemma kan julen och lovet vara en tid fylld av oro och otrygghet. Alla längtar inte till jullovet
 • Upptäck Berättarskogen längs Hälsingeleden! Just nu spirar det av spännande nyheter längs Hälsingeleden. Du kanske har sett de nya Hälsingeledskryssen på stan och portalen på Långnäs som välkomnar dig till naturens guldgruva? Upptäck Berättarskogen längs Hälsingeleden!
 • Ny arrendator klar för Långnäs camping Av de två anbud som lämnats in till oss har teknik- och fritidsnämnden valt att ha Matsas som arrendator för Långnäs camping. Ny arrendator klar för Långnäs camping
 • Översyn av riktlinjer för bidrag till studieförbund Den statliga myndigheten Folkbildningsrådet har granskat studieförbundet Ibn Rushd och konstaterat att förbundet har brustit i efterlevnaden av myndighetens statsbidragsvillkor avseende vissa verksamheter Översyn av riktlinjer för bidrag till studieförbund
 • Ökad kompetens inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet Under 2020, 2021 och 2022 har 159 medarbetare inom socialförvaltningen i Bollnäs kommun utbildats till undersköterskor och språkombud, även chefer har gått ledarskapsutbildning genom satsningen Äldreomsorgslyftet. Ökad kompetens inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet
 • Konferens- och utbildningskostnader under hösten Just nu får vi många frågor som rör våra kostnader för våra medarbetare och chefer avseende konferenser, utbildningar med mera hos våra lokala leverantörer de senaste tre månaderna. Konferens- och utbildningskostnader under hösten
 • Får de äldre någon julmat? Nu i juletider får vi ibland frågan om julmat finns med i utbudet till de som köper matlådor från oss. Får de äldre någon julmat?
 • Nu går fler bussar till Häggesta Från och med idag går busslinje 70 via den nya hållplatsen Varpen utmed Handelsgatan på Häggesta. Nu går fler bussar till Häggesta
 • Demokrati – en mänsklig rättighet som vi aktivt bidrar till Vi lever i en tid med krympande demokratiskt utrymme och hotade mänskliga rättigheter runt om i världen. Det är avgörande att det finns välfungerande demokratiska institutioner på lokal nivå. Bollnäs kommun har med sitt kunnande och sina erfarenheter valt att göra skillnad i världen genom ett kommunalt partnerskap! Demokrati – en mänsklig rättighet som vi aktivt bidrar till
 • Stadshuset i Bollnäs Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige I likhet med många andra kommuner i Sverige står Bollnäs inför svåra ekonomiska utmaningar de kommande åren. Förslag på ekonomiska anpassningar vidare till kommunfullmäktige
 • Konstsnöspåret vid skidstadion är klart! Vi har preparerat en kilometer samt själva stadionområdet för skate, klassiskt och skidlek. Konstsnöspåret vid skidstadion är klart!
 • Nya beslut om förskoleplatser Förskoleverksamheten i Bollnäs ska anpassas med anledning av en minskande befolkningsprognos. Idag fattades nya beslut utifrån den fördjupade utredning om hur verksamheten kan anpassas och utvecklas utifrån rådande förutsättningar. Nya beslut om förskoleplatser
 • Stor lycka för många barn Projektet Förskola på tur, där Bollnäs kommuns alla 331 femåringar som är inskrivna i förskoleverksamhet, erbjuds möjligheten att prova olika aktiviteter. Det gör att barnen vågar testa nya saker och hittar nya intressen. Stor lycka för många barn
 • Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs Som många säkert redan vet behöver vi dra ner på kostnader eftersom vi har ett stort ekonomiskt underskott. I det arbetet vänder vi på alla stenar. Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs
 • Gula kantareller i flätade krogar. Halterna av cesium i svamp sjunker Ända sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 plockar vi varje år svamp runtom i Bollnäs kommun. Svampfynden skickar vi sedan på analys för att få reda på halten cesium. Halterna av cesium i svamp sjunker
 • Vi har kört igång snökanonerna! Idag påbörjade vi konstsnöläggningen på skidstadion vid Bolle. Vi har kört igång snökanonerna!
 • Hygienrutiner och smittskydd på schemat Våra medarbetare på särskilt boende är nu utbildade och redo för vinterns influensor. Hygienrutiner och smittskydd på schemat
 • Idag är det brandvarnarens dag Vi påminna om att kontrollera att brandvarnaren verkligen fungerar. Idag är det brandvarnarens dag