Bostadsanpassning

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan söka bidrag till bostadsanpassning. Det gäller åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet.

 • Du som har en funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder till barn med funktionsnedsättning.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du fylla i en ansökan som sedan skickas till Bollnäs kommun. Vänd dig även till din arbetsterapeut som utfärdar det intyg som i regel krävs. Det är sedan kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidraget.

 • Ansökan
 • Intyg från en arbetsterapeut eller läkare, eller annan sakkunnig.
 • Offerter
 • Är det stora om- eller tillbyggnader kan det behövas en skiss som visar hur förändringen är tänkt se ut.

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
821 80 Bollnäs

eller mejla: samh.bygg@bollnas.se

Du kan överklaga beslut om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan du överklaga hos Kammarrätten och nästa överklagandeinstans är Högsta förvaltningsdomstolen. Vid överklagande hos Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10:00- 11:30, 12:15-14:30

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 10.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: