Särskilda boenden

Det finns olika former av boenden beroende på vilket stöd eller hjälp du är i behov av. Bollnäs kommun erbjuder boenden för dig som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder behöver ett boende med extra stöd och service.

Ta kontakt med kommunens biståndshandläggare om du själv eller någon närstående till dig är i behov av någon form av särskilt boende. Biståndshandläggaren hjälper till att ge information om vad det finns för stöd att få.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 14.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: