Mätning och utstakning

En utstakning innebär att en byggnads planerade läge markeras ute på marken. Utstakningen kan göras både i plan och höjd, beroende på vad som efterfrågas.

Det är bygghandläggaren som bedömer och beslutar om utstakning behövs. Det kan exempelvis vara en byggnad som hamnar nära en fastighetsgräns och/eller där grannar kan bli påverkade om en byggnad hamnar fel.

En utstakning ska göras av en person med tillräcklig kompetens inom kart- och mätningsfrågor. Hos oss finns kart- och mätpersonal som kan utföra detta, men det är valfritt för byggherren att föreslå en annan person med tillräcklig kompetens.

Det går självklart bra att beställa utstakning även om det inte krävs i just ditt ärende!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.37

Sidfot