Lantmäteri

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Genom en lantmäteriförrättning kan befintliga fastigheters gränser ändras eller en stor fastighet kan styckas av till flera nya mindre fastigheter.

Samhällsbyggnadskontoret utför gränsutvisningar, det vill säga, vi märker ut gränserna på en fastighet till privatpersoner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2022 kl. 10.38

Sidfot