Lantmäteri

Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige. Exempelvis kan befintliga fastigheters gränser ändras och fastigheter kan styckas av till flera nya mindre fastigheter.

Vi på Bollnäs kommun arbetar med att mäta fastigheter och byggnader på uppdrag av Lantmäteriet. Vi dyker ofta upp oanmälda för att mäta.

Syftet är att hålla de nationella databaserna över adresser, byggnader, fastighetsgränser och topografiska objekt uppdaterade och korrekta. Varken vi eller Lantmäteriet mäter för att upptäcka eller rapportera så kallade svartbyggen.

För att du och alla andra ska veta var du till exempel kan bygga garage eller sätta upp ett staket behöver fastighetsgränser och byggnaders placering i kartan vara korrekt. Tänk dig att du ska söka bygglov för ett garage och skriver ut en karta som du tror är korrekt. Du ritar i kartan var garaget ska stå och ansöker om bygglov. Kanske bygger du ditt garage. Sedan visar det sig att kartan inte alls stämmer överens med verkligheten. Om kartan inte stämmer vet du inte var du får bygga ditt garage.

Lantmäteriet och kommunen ansvarar tillsammans och hjälps åt att uppdatera kartorna. Våra kart- och mätningsingenjörer sköter mätningar och uppdaterar kartan i Bollnäs samt övriga tätorter. Utanför tätorterna är det Lantmäteriet som ansvarar för att uppdatera kartan.

Förändringar sker hela tiden. Nya bostadsområden byggs, fastigheter styckas av och slås ihop, gränsmarkeringar försvinner och nya byggnader byggs.

Det kan gå till på flera sätt. Oftast brukar vi jämföra färska flyg- eller satellitbilder med den nuvarande kartan. Om vi ser att exempelvis en byggnad eller utbyggnad tillkommit på en fastighet, eller om någon ansökt om bygglov, kan våra kart- och mätingenjörer åka dit för att mäta. Ibland letar vi fastighetsgränsernas markeringar, då tar vi bland annat hjälp av spade och metalldetektor. Vi brukar alltid knacka på och berätta varför och vad vi ska mäta. Om ingen är hemma lämnar vi en lapp i brevlådan där det står att vi varit på platsen och varför. När vi mätt färdigt på platsen för vi in de nya uppgifterna i Lantmäteriets karta.

Det kostar inget när vi mäter för att uppdatera kartan med byggnader eller vägar. Vill du däremot beställa en gränsvisning för att se var dina fastighetsgränser går, tar vi timtaxa för sådana uppdrag.

Vi tilldelar adresser också!

Vi ansvarar för att tilldela alla bostäder och verksamheter en adress. Om vi eller Lantmäteriet upptäcker en byggnad som saknar adress tilldelar vi fastigheten en adress som sedan registreras hos Lantmäteriet och Skatteverket. Kommunen ansvarar för adressättning både i tätort och på landsbygden. Lantmäteriet förvaltar adresserna i Fastighetsregistret medan vi som kommun ser till att uppgifterna i registret hålls aktuella. Vid en nödsituation är det viktigt att information om adresser, byggnader, anläggningar och vägar är korrekta för att blåljusaktörer snabbt ska hitta fram. Det kostar ingenting att registrera en ny adress.

Vilka kartor är de mest korrekta?

Kartan som både vi och Lantmäteriet använder och uppdaterar är Min karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du se den aktuella kartan, bland annat som flygbild med gränser, fastighetskarta och bergodalkarta. Du kan även se flygbilder hur det såg ut år 1960 och 1975. Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsgränserna i Min Karta inte är juridiskt gällande och att det kan finnas stora variationer i lägesnoggrannheten. Det kan skilja allt från några centimeter till flera tiotals meter beroende på vilken tidsepok och med vilken metod som fastigheten har bildats. Om du vill veta mer om just dina gränser kan du kontakta oss eller Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har du hittat ett fel i Lantmäteriets kartor?

Om du stöter på ett fel eller har förslag på hur informationen kan förbättras i någon av Lantmäteriets kartor är du välkommen att använda Lantmäteriets e-tjänst Förbättra kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, kart- och mätenheten

  samh.bygg@bollnas.se 0278-266 00

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 mars 2023 kl. 14.15

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: