Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom detaljplanerat område och/eller där det finns kommunalt vatten och avlopp så behövs en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta används som underlag i bygglovet men beställningen görs separat. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om en nybyggnadskarta krävs.

Vad är en nybyggnadskarta (NBK)?

En nybyggnadskarta är en storskalig karta över det område som ska bebyggas. Den kan se olika ut beroende på om det gäller område inom detaljplan eller inte. Gemensamt är att den redovisar fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer. Om det finns kommunalt vatten och avlopp redovisas anslutningspunkter för detta. Inom planlagt område redovisas gällande planer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 maj 2022 kl. 10.30

Sidfot