Nybyggnadskarta

Om du ska bygga nytt inom detaljplanerat område och/eller där det finns kommunalt vatten och avlopp så behövs en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta används som underlag i bygglovet men beställningen görs separat. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om en nybyggnadskarta krävs.

Vad är en nybyggnadskarta (NBK)?

En nybyggnadskarta är en storskalig karta över det område som ska bebyggas.

Den kan se olika ut beroende på om det gäller område inom detaljplan eller inte. Gemensamt är att den redovisar fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer.

Om det finns kommunalt vatten och avlopp redovisas anslutningspunkter för detta. Inom planlagt område redovisas gällande planer.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, kart- och mätenheten

  samh.bygg@bollnas.se 0278-266 00

  Leveransadress

  Stadshustorget 2

  821 42 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024 kl. 10.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: