Bolag och förbund

Delar av Bollnäs kommuns verksamheter bedrivs i aktiebolag eller kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten enligt uppdrag och att samordning sker med övrig kommunal verksamhet i Bollnäs kommun.

Bolagens styrning utgår från de styrdokument som utfärdats av kommunfullmäktige i form av till exempel företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv och avtal.

Uppsiktsplikt

Bollnäs kommun har uppsiktsplikt – vilket innebär att företagen löpande ska lämna information om verksamheten till kommunstyrelsen. För förbund gäller särskilda stadgar.

Ägarförhållandena varierar i de olika bolag och förbund som ingår i Bollnäs kommunkoncern – och därmed varierar även formerna för kommunens uppsikt.

Bollnäs Stadshus AB är kommunens koncernbolag (moderbolag) som i sin tur äger de övriga kommunala bolagen.

Bolagsordning Bollnäs Stadshus AB Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ägardirektiv Bollnäs Stadshus AB Pdf, 12.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bollnäs Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att inom Bollnäs kommun producera och distribuera fjärrvärme, producera elkraft samt skapa en regional konkurrenskraftig IT-infrastruktur i Bollnäs kommun.

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.

BORAB är ett kommunalt bolag som ägs av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. De ansvarar för insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall och driver avfallsanläggningen på Sävstaås i Bollnäs, samt återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn.

Bollnäs Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar lägenheter med hyresrätt inom Bollnäs kommun.

Hälsinglands Utbildningsförbund driver gymnasie- och vuxenutbildningar för invånare i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distans­studier på högskola och universitet.

Kommunalförbundet Hälsingland ansvaret för:

  • förebyggande och operativ räddningstjänst
  • kris- och säkerhet
  • informationssäkerhet
  • datasäkerhet
  • serveringstillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl samt receptfria läkemedel.

De ansvarar dessutom för en förvaltarenhet som gode män och förvaltare.

Medlemskommunerna i förbundet är Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024 kl. 14.53

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: