Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är en kommuns högsta beslutande organ – kommunens "riksdag". Fullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna som åhörare.

Vanligtvis sammanträder fullmäktige i stadshuset den sista måndagen varje månad klockan 17.00.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och du kan följa det antingen på plats i Bollnäs stadshus eller via en sändning på webben. En länk till direktsändningen hittar du i nyhetsflödet samma dag som sammanträdet äger rum.

Du kan även se kommunfullmäktiges sammanträden i efterhand. Sammanträdet inleds vanligtvis med allmänhetens och ledamöternas frågestund.

Frågorna som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i någon av de sju nämnderna och i kommunstyrelsen innan mötet.

Det är bland annat fullmäktiges uppgift att bestämma kommunens politiska mål, bestämma hur kommunens organisation ska se ut och att fastställa budgeten.

Ledamöter

Kommunfullmäktige i Bollnäs har 45 ordinarie ledamöter och 29 ersättare som väljs vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder och styrelser.

Ledamöter

Kristoffer Lindberg (S), ordförande
Mona Thoresson (S), 1:e vice ordförande
Carina Östansjö (L), 2:e vice ordförande
Marie Centerwall (S)
Erika Engberg (S)
Fredrik Skoglund (S)
Lena Sundh Berglund (S)
Jan Lahenkorva (S)
Shida Kinuka (S)
Fredrik Nilsson (S)
Marzavan Arafat (S)
Jan-Olov Skoglund (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Abdullahi Cadaani (S)
Markus Wengelin (BP)
Benny Engberg (BP)
Irene Frank (--)
Oskar Myrberg (BP)
Cecilia Widéen (BP)
Ann Zewgren (BP)
Bengt-Olof Staffas (BP)
Roy Vonborg (M)
Åsa Äng Eriksson (M)
Johan P Bång (M)
Mattias Lindblom (M)
Ulrika Dahlberg (MP)
Marina Nilsson (C)
Bengt-Olov Renöfält (C)
Kenneth Nilshem (C)
Elisabeth Johansson (C)
Thomas Backan (C)
Yanina Westergren (L)
Peter Nordebo (L)
Jan Karlsson (L)
Anna-Lena Vestin (V)
Göran Jansson (V)
Kristoffer Löfgren (V)
Anders Bergsten (KD)
Sven-Åke von Veh (SVP)
Fredrik Hellberg (SD)
Jonatan Lindgren (SD)
Kenneth Nyman (SD)
Annika Netsö (SD)
Ellinor Netsö (SD)

Ersättare

Marianne Wängelin (S)
Birgitta Andersson (S)
Klas Tallvid (S)
Ann-Sofie Johansson (S)
Tomas Burvall (S)
Elsy Burman (S)
Ida Engberg Sepänaho (S)
Sara Backan (BP)
Erica Söderqvist (BP)
Charlie Östlund (BP)
Nazan Hajo (BP)
Tommy Winqvist (M)
Jiaman Tang (M)
Anarbek Asylbashev (MP)
Göran Sjöstedt (MP)
Maria Olsson (C)
Roger Kvarnäng (C)
Nicklas Fredriksson (C)
Ulla Burman (L)
Ulf Arbinger (L)
Liselotte Öhlén (V)
Bengt Fahlgren (V)
Kent Ståhl (KD)
Råsie Sigvardsson-Berbres (KD)
Henrik Olofsson (SVP)
Ingrid Jonsson (SVP)
Dennis Linngård (SD)
Bo Johansson (SD)
Maria Furustål-Lundin (SD)

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Bollnäs kommuns förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot