Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp och ansvarar för att leda och samordna den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens regering.

I Bollnäs ansvarar kommunstyrelsen bland annat för Bollnäs kommuns ekonomi, planering av vår stadsmiljö och frågor kring sådant som näringsliv, mångfald och folkhälsa. De bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet.

Kommunstyrelsen i Bollnäs består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Gruppen leds av ordföranden, som också är kommunalråd.

Ärenden bereds i utskott

Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott. Även kommunala folkhälsorådet, kommunala pensionärsrådet samt kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet består av representanter från varje nämnd och ansvarar bland annat för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndernas ordinarie arbete. Pensionärs- och tillgänglighetsråden består dels av företrädare från intresseorganisationer inom respektive område och dels av representanter från nämnderna. Dessa råd arbetar med delaktighet och möjligheten att påverka samhällets insatser.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd om det inträffar en extra ordinär händelse i Bollnäs kommun.

Ledamöter

Marie Centerwall (S), ordförande
Benny Engberg (BP), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Vestin (V), 2:e vice ordförande
Abdullahi Cadaani (S)
Erika Engberg (S)
Fredrik Skoglund (S)
Lena Sundh Berglund (S)
Irene Frank (--)
Åsa Äng Eriksson (M)
Johan P Bång (M)
Bengt-Olov Renöfält (C)
Marina Nilsson (C)
Yanina Westergren (L)
Göran Jansson (V)
Jonatan Lindgren (SD)

Ersättare

Marzavan Arafat (S)
Birgitta Andersson (S)
Magnus Alfredsson (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Markus Wengelin (BP)
Ann Zewgren (BP)
Tommy Winqvist (M)
Mattias Lindblom (M)
Britt-Marie Rosenqvist (MP)
Elisabeth Johansson (C)
Linda-Marie Åsberg (C)
Nicklas Fredriksson (C)
Peter Nordebo (L)
Jan Karlsson (L)
Fredrik Hellberg (SD)

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Bollnäs kommuns förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 september 2022 kl. 09.06

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot