Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens politiska ledningsgrupp och ansvarar för att leda och samordna den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen kan beskrivas som kommunens regering.

I Bollnäs ansvarar kommunstyrelsen bland annat för Bollnäs kommuns ekonomi, planering av vår stadsmiljö och frågor kring sådant som näringsliv, mångfald och folkhälsa. De bereder även de ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet.

Kommunstyrelsen i Bollnäs består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Gruppen leds av ordföranden, som också är kommunalråd.

Ärenden bereds i utskott

Till kommunstyrelsen är knutet ett arbetsutskott. Även kommunala folkhälsorådet, kommunala pensionärsrådet samt kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.

Folkhälsorådet består av representanter från varje nämnd och ansvarar bland annat för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndernas ordinarie arbete.

Pensionärs- och tillgänglighetsråden består dels av företrädare från intresseorganisationer inom respektive område och dels av representanter från nämnderna.

Dessa råd arbetar med delaktighet och möjligheten att påverka samhällets insatser.

Krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott är också krisledningsnämnd om det inträffar en extra ordinär händelse i Bollnäs kommun.

Ledamöter

Abdullahi Cadaani (S), ordförande
Tommy Winqvist (M), 1:e vice ordförande
Jonatan Hölzgen (SD), 2:e vice ordförande
Erika Engberg (S)
Fredrik Skoglund (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Marzavan Arafat (S)
Johan P Bång (M)
Nicklas Fredriksson (C)
Marina Nilsson (C)
Fredrik Hellberg (SD)
Göran Nordh (SD)
Råsie Sigvardsson Berbres (KD)
Benny Engberg (BP)
Peter Nordebo (L)

Ersättare

Lena Sundh Berglund (S)
Fredrik Palmborn Olofsson (S)
Birgitta Andersson (S)
Nuri Hajo (S)
Mona Thoresson (S)
Åsa Äng Eriksson (M)
Per Bång (M)
Efrem Habte (C)
Andreas Modig (C)
Christer Lund (SD)
Andreas Sandsgård (KD)
Marcus Löf Hällström (KD)
Sven-Åke von Veh (SVP)
Bengt Olof Staffas (BP)
Carina Östansjö (L)

Vill du ha kontaktuppgifter till en förtroendevald?

I Bollnäs kommuns förtroendemannaregister hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda. Välj beslutsinstans i rullisten och klicka på personens namn för att se kontaktuppgifter.

Bollnäs kommuns förtroendemannaregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024 kl. 11.13

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: