Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråden Marie Centerwall (S) och Benny Engberg (BP)

Kommunalråden Abdullahi Cadaani (S) och Tommy Winqvist (M)

Bollnäs kommun har två kommunalråd. Abdullahi Cadaani (S) och Tommy Winqvist (M) som båda arbetar heltid som politiker.

Kommunalråden leder det politiska arbetet i kommunen och företräder även Bollnäs kommun i officiella sammanhang. Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, konferenser och sammanträden.

Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Abdullahi Cadaani (S) är kommunstyrelsens ordförande och har huvudansvaret för kommunstyrelsens sammanträden och dess förberedelser. Han bestämmer över vilka ärenden som ska tas upp av kommunstyrelsen och i vilken ordning samt ansvarar för beredningen av dessa ärenden

Oppositionsråd

Oppostionsråd i Bollnäs kommun är Jonatan Hölzgen (SD). Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd.

Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier.

Socialnämndens ordförande, som leder det politiska arbetet i nämnden är heltidspolitiker.

Förutom att vara ordförande när socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott sammanträder är några andra exempel på arbetsuppgifter att överlägga med tjänstepersoner och andra anställda, genomgång och beredning av ärenden samt besök på förvaltningen och dess arbetsplatser.

Omvärldsbevakning och kontakter med andra kommuner, myndigheter och organisationer ingår också i det dagliga arbetet.

Övriga förtroendevalda i kommunfullmäktige och i Bollnäs kommuns nämnder har annan sysselsättning vid sidan om politiken. De kallas därför för fritidspolitiker.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2023 kl. 10.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: