Rådgivande organ

I Bollnäs kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. i de rådgivande organen träffar och samråder representanter för olika sådana intressegrupper med Bollnäs kommuns politiker och tjänstepersoner.

Här hittar du de rådgivande organen som är aktiva i Bollnäs kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024 kl. 07.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: