Dödsboanmälan

Allt fler som avlider saknar medel och försäkring
som täcker de kostnader som uppkommer i samband
med begravning. Det dödsbo där begravningskostnaden överstiger
tillgångarna kan ansöka om ekonomiskt bistånd till underskottet.

En dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning om det saknas
tillgångar i boet. Förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan bör göras inom 2 månader efter dödsfallet. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnaderna.

Anhöriga kan vända sig till socialtjänsten på den ort som den avlidne var bosatt för att få hjälp att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Om du har en anhörig som avlidit och saknar tillgångar kontakta
socialtjänsten så snart som möjligt för att se om dödsboanmälan går att göra.

 • Socialtjänsten behöver besöka den avlidnes bostad för att kunna
  konstatera att inga tillgångar finns.
 • Vid innehav av fastighet eller del av fastighet samt tomträtt skall
  bouppteckning ske.
 • För att utreda och skriva en dödsboanmälan behöver socialtjänsten uppgifter från anhöriga som till exempel kontoutdrag och fakturakopia på begravningskostnad.
 • När dödsboanmälan är skriven skickar socialtjänsten den till Skatteverket.
 • För att dödsboanmälan ska kunna upprättas, ska tillgångarna i stort sett gå jämt upp med godtagbara skulder som: begravningskostnad, gravsten eller textkomplettering av befintlig sten samt en månads uppsägningshyra.
 • Saknas egna medel till begravningskostnader kan ekonomiskt bistånd sökas.
 • De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand gå till begravnings
  kostnaden. Inga andra räkningar får betalas före. Det är därför viktigt att säga upp eventuella autogiron.
 • Ekonomiskt bistånd kan utgå upp till högst ett halvt basbelopp med
  avdrag för dödsboets tillgångar. Uppgift om prisbasbelopp hittar du på www.scb.se Länk till annan webbplats.
 • De kostnader som kan ingå vid ansökan om ekonomiskt bistånd vid
  en begravning är följande; kista, urna, begravningsbyråns kostnader,
  dödsannons i en tidning, kistdekoration, minnesstund, enklare förtäring samt gravsten med inskription.
 • De kostnader som socialtjänsten som regel ej ersätter är anhörigas
  handbuketter, middagar, tackannons, solist samt begravning utanför Sverige.

Kontakt

 • Individ- och familjeomsorgen - Dödsboanmälan

  0278-251 90

  Besöksadress

  Realskolegatan 5 (gamla Sävsbergsskolan)

  Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2022 kl. 10.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: