Sjukvård och tandvård

Bollnäs kommun är ansvarig för hälso och sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Samma ansvar gäller för personer inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 10.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: