Sjukvård och tandvård

Bollnäs kommun är ansvarig för sjukvård inom vård- och omsorgsboende för äldre och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Kommunen ansvarar även för sjukvården inom dagverksamhet. I övriga delar ansvarar regionen för hälso- och sjukvård.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 februari 2022 kl. 13.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot