Skadligt bruk och beroende

Upplever du att du själv eller någon i din närhet har ett skadligt bruk eller beroende? Det finns hjälp att få!

I Bollnäs är det vuxenenhetens socialsekreterare som ansvarar för att utreda behov av vård och behandling av skadligt bruk eller beroende.

Vuxenenheten delar ansvaret med Bollnäs Beroendecentrum dit man kan vända sig för råd och stöd utan remiss.

Vård och behandling av skadligt bruk eller beroende kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Ibland kan insatserna göras i öppenvården och ibland i form av dygnet-runt-vård vid ett behandlingshem/HVB.

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). I särskilt allvarliga fall har dock samhället skyldighet att ingripa för att en individ ska få vård med stöd av lagen om vård av vuxna missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialtjänsten i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen är anonym och genomförs i hela landet under september/ oktober vid möte med socialtjänsten. Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

För frågor och mer information kontakta ansvarig enhetschef.

Resultat brukarundersökning 2023 Missbruks- och beroendevård (PDF). Pdf, 380.4 kB.

Resultat brukarundersökning 2022 Missbruks- och beroendevård (PDF) Pdf, 356.9 kB.

Vill du göra en ansökan eller orosanmälan?

Om du känner oro för en vuxen person som har ett beroende eller vill ansöka om hjälp hos socialtjänsten ring 0278- 256 04 

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30
Torsdag: 13.00-16.00

eller använd någon av våra e-tjänster:

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan.

Beroendecentrum

Bollnäs beroendecentrum erbjuder behandling till dig vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024 kl. 14.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: