Resor, transporter och besök

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till olika platser kan ha möjlighet till stöd för att klara av det.

Vem kan ansöka?

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du ska också vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till färdtjänst. Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: