Kontakt för akut hjälp

Vid behov av akut hjälp för dig eller någon i din närhet finns här viktiga telefonnummer och andra kontaktvägar.

Vid en akut situation ring alltid 112

Polis, räddningstjänst och vårdupplysning

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

När du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp:

 • polis
 • ambulans
 • brandkår
 • sjöräddning
 • fjällräddning
 • giftinformation
 • jourhavande läkare
 • flygräddning.

Öppet dygnet runt.

Telefonnummer: 112

SOS-alarm har även en app som är möjlig att ladda ner till telefonen för att det ska vara lättare att lokalisera från varifrån du ringer till exempel vid en olycka. 112-appen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid situationer som inte är akut men du behöver komma i kontakt med polis. Ring 114 14

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning.

Du kan också ringa och lämna information till 113 13.

All information som lämnas av 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse, från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Ring telefonnummer 1177 dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du måste komma till sjuksköterska eller läkare.

Du kan också leta svar på dina frågor på www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Linjen är öppet dygnet runt och du kan ringa, mejla eller chatta anonymt med volontärer. Samtalen är gratis utöver din telefonoperatörs öppningsavgift.

Chatta med självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonnummer 901 01.

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud.

Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt. När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Akut ring 112

Vid mindre brådskande fall, ring telefonnummer 010-456 67 00.

Du hittar också information på www.giftinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orosanmälningar

Kontakt med socialsekreterare IFO

Tidsbeställning görs hos socialsekreterare. Socialsekreterare nås via kommunens växel 0278-250 00.

Måndag-fredag 08.00-15.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

För information kan du ringa receptionen.

Telefontid och kontakt IFO-reception

Telefon 0278-251 90
E-post social.forv@bollnas.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Lunchstängt 12.00-13.00

En orosanmälan eller ansökan om stöd kan göras via telefon eller via kommunens e-tjänster.

Orosanmälan barn och ungdom (0-20 år)

Orosanmälan barn och ungdom via telefon 0278- 252 02.

Måndag, tisdag, onsdag och fredag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00.

Hjälp eller orosanmälan för vuxen från 21 år

Gäller det ansökan om hjälp eller en orosanmälan för vuxen ring 0278- 256 04.

Måndag, tisdag, onsdag 08.30-11.30, 13.00-14.30.
Torsdag 13.00-16.00
Fredag: 08.30-11.30, 13.00-14.30.

Det går också bra att använda någon av kommunens e-tjänster.

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider kan du kontakta socialjouren.

Det kan handla om ett barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, en missbrukare som akut måste tas om hand, eller att en person är utsatt för hot/våld.

Kontakt och öppettider för socialjouren

Ring socialjouren på telefon 026-10 02 25

Måndag-torsdag 17.00-23.00
Fredag 17.00-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Socialjouren är gemensam för kommunerna Gävle, Hofors, Sandviken, Ockelbo, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker, Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig. Den är stationerad i Gävle.

Akuta anmälningar övrig tid

I de fall akuta anmälningar behöver göras när socialtjänsten och socialjouren är stängda ring 112

Stöd till barn och unga

Vid en akut situation ring alltid 112.
Nedan hittar du nummer till organisationer som kan ge stöd och råd i dina frågor, eller bara lyssna om du vill prata med någon.

Telefonnummer 0278-387 70.

Telefontider måndag-fredag 8.00-17.00.

Röda korsets ungdomsförbund har en chattjour där du som ungdom kan chatta anonymt med en jourhavande kompis.

Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj, betyg, ätstörningar eller kanske behövs bara en tröstande röst.

Alla som svarar är unga, och du som chattar kan vara helt anonym.

Chatta med Jourhavande kompis på www.jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag-fredag 18.00-22.00
Lördag och söndagar 14.00-18.00

Till BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Barnens hjälptelefon, kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.

Det är gratis och ditt nummer syns inte på telefonräkningen. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

Om du behöver mer hjälp kan du be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefonnummer till BRIS, barnens hjälptelefon är 116 111.

Hit är alla vuxna välkomna att ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor.

Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym. Telefonnummer är 077-150 50 50.

Genom att ringa larmnummret 116 000 ska barnets anhöriga kunna få kontakt med polis och andra myndigheter.

Avsikten är att de ska kunna agera skyndsamt för att spåra och hitta det försvunna barnet.

Dessutom ska anhöriga vid behov kunna få kontakt med andra aktörer, exempelvis med socialtjänsten och frivilligorganisationer, som kan bistå familjen med mer specifika råd och med stöd av olika slag.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt för dem som behöver stöd.

Dessutom ska tjänsten vid behov kunna ge stöd till olika myndigheter som utreder fall med förvunna barn.

SOS Alarm ska dygnet runt ta emot samtal om försvunna barn och vidarebefordra samtalen till ansvariga myndigheter.

Telefonnummer för försvunna barn 116 000.

UMO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar.

Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Besök www.umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt sjuksköterska särskilt boende

Om du en anhörig på något av våra särskilda boende och har medicinska frågor rörande din anhörigs hälsa kan du kontakta ansvarig sjuksköterska på boendet. Kontaktuppgifter hittar du på respektive boende. Vid akut situation ring alltid 112.

Kvinnojour och brottsofferjour

Vid en akut situation ring alltid 112.
Nedan har vi samlat organisationer som kan stötta dig om du blir utsatt för våld i nära relation.

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig/närstående eller vän är också välkommen att ringa.

Numret är öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor.

Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer 020-50 50 50

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig/närstående till brottsoffer.

Dit kan du ringa för stöd och information. Du kan vara anonym om du vill. Telefonnummer 0200-21 20 19.

Röda Korsets kvinnojour finns när du behöver återfå hoppet.

I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen.

Röda Korsets telefonjour bemannas alla dagar 14.00-22.00 av frivilliga, organiserade av Röda Korset.

Onsdagar 10.00-14.00 finns både svensktalande och arabisktalande frivilliga i telefonjouren.

Både du och de som svarar kan vara helt anonyma.

Ring Röda korsets telefonjour på telefonnummer 0771-900 800.

Kvinnojouren Stöttan är en ideell förening som stöttar kvinnor och barn i Gävleborg. Telefonnummer: 010-471 10 99

Stöttan arbetar;

 • för kvinnor och barns rättigheter och frigörelse och mot mäns våld mot kvinnor
 • för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn utifrån begreppet hjälp till självhjälp
 • för att skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn genom att erbjuda skyddat boende
 • med att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024 kl. 13.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: