Funktionsnedsättning

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika former av stöd.

Vad menas med funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller att du har fått den senare i livet. Funktionsnedsättningen kan göra att du har svårt att utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.15

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: