Tillstånd för att gräva och schakta

Om du eller ditt företag ska gräva eller borra i Bollnäs kommuns mark (allmän plats) måste du ansöka om schaktningstillstånd.

Med allmän plats menas bland annat gator och vägar, torg samt park- eller naturmark. Arbete får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd. Undantag är akuta grävarbeten, där en ansökan kan lämnas in i efterhand.

Du ansöker enklast om schaktningstillstånd via vår e-tjänst:

Påverkas trafiken?

Om trafiken påverkas ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) skickas in till oss. Det gör du enklast via vår e-tjänst:

Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

Lär dig mer om trafikanordningsplaner

En trafikanordningsplan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. På Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du all information om trafikanordningsplaner och ansökan.

I samband med lednings- och schaktarbeten kan vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Exempel på vanliga skador som uppkommer är sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning.

Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark ska därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administration samt syn och besiktningar och en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för eventuella ökade kostnader i samband med den ordinarie driften.

Utöver samråd med oss på Bollnäs kommun ska du som är byggherre/sökande samråda med Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att om möjligt kunna samordna arbetet med annan part som avser utföra arbete på samma plats. Det ger en ekonomisk vinning för alla berörda parter samt minskar antalet ingrepp i marken.

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, ska ansökan om schaktningstillstånd lämnas in i efterhand.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024 kl. 09.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: