Tillstånd för att gräva och schakta

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävtillstånd.

Processen kring grävning och schaktning regleras av anvisningar i schaktning i vägar, gator och allmän mark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att få gräva måste du göra en ansökan, fyll i ansökningsbankett för schaktning i väg, gator och allmän mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Arbete får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd. Undantag är akuta grävarbeten, där en ansökan kan lämnas in i efterhand.

Om trafikanter påverkas ska även en trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.skickas in. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

Om du eller ditt företag ska gräva eller borra i kommunal mark (allmän plats) så måste du söka tillstånd. Med allmän plats menas bland annat gator och vägar, torg samt park- eller naturmark.

I samband med lednings- och schaktarbeten kan vägkropp och intilliggande beläggning försvagas. Exempel på vanliga skador som uppkommer är sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år, även efter att gatan har fått en ny beläggning.

Den som ansvarar för grävning i allmän platsmark ska därför betala ersättning för kommunens ökade kostnader. Ersättningen delas in i en fast kostnad för administration samt syn och besiktningar och en rörlig kostnad för det framtida ökade underhållet samt den verkliga merkostnaden för eventuella ökade kostnader i samband med den ordinarie driften.

Ansökan görs genom att fylla i blanketten via e-tjänsten Schaktning i vägar, gator och allmän mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver samråd med kommunen ska du som är byggherre/sökande samråda med Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att om möjligt kunna samordna arbetet med annan part som avser utföra arbete på samma plats. Detta ger en ekonomisk vinning för alla berörda parter samt minskar antalet ingrepp i marken.

Ansökan skickas via e-post till tekniska.kontoret@bollnas.se

Vid akuta grävningar, som vid till exempel vattenläckor eller kabelfel, ska ansökan om grävtillstånd lämnas in i efterhand via e-tjänsten Schaktning i vägar, gator och allmän mark(e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 augusti 2022 kl. 15.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot