Trafikregler och säkerhet

Genom att visa varandra hänsyn och omsorg i trafiken kan vi skapa en god trafikmiljö. Våra trafikregler är till för dig som trafikant. Du räknas som trafikant oavsett om du färdas med bil, cykel eller till fots i trafiken. 

Bollnäs kommun fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tätorter samt på vägar/gator där kommunen är väghållare utanför tätbebyggt område. Dessa reglerar bland annat hastighet, parkering och huvudled.

Det är Polisen som kontrollerar att skyltade hastighetsgränser följs. Parkeringsvakterna sköter parkeringsövervakning och flyttning av fordon. Även Polisen kan flytta fordon.

De lokala trafikföreskrifterna kan du söka efter på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där klickar du på Sök föreskrift och fyller sedan i de uppgifter du söker efter.

I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns de flesta trafikregler nedskrivna. Läs mer om trafikregler på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023 kl. 08.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: